Acadèmics

Juan Otero, Manel

2022

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 7 de febrer de 2022.

Secció : adscrit a la secció Primera (Ciències bàsiques, diagnòstiques i terapèutiques).

Ingrés : 5 d’abril de 2022, “Producció de fàrmacs de teràpia avançada des d’un hospital públic: una oportunitat per a “conduir” mercès al CAR-T molt més lluny”, presentació a càrrec de l’acadèmic Dr. Josep Antoni Bombí. (sessió youtube )

Lloc i data de naixement: Barcelona, 25 de Març de 1964.

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (des de 1988), UB.

Doctor en Medicina i Cirurgia des de 1994, UB – àrea Immunologia.

Especialista en Immunologia (des de 1994). Residència a HCB.

Actualment Cap de Servei d’Immunologia a HCB.

Activitat assistencial com Immunòleg a dos centres principalment (Hospital Clínic de Barcelona, HCB, i Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, HUGTiP). A HUGTiP, desenvolupa les àrees de Immunoal·lèrgia, Autoimmunitat i Immunologia Cel·lular amb les proves per al diagnòstic d’immunodeficiències (ID). Amb la incorporació de la Immunologia del HUGTiP al BST al juliol del 2001, esdevé cap de sub-procés (equivalent a cap de secció), amb activitat principal en Histocompatibilitat com Codirector EFI (condició per l’autorització JACIE del programa de Transplantament de Progenitors hematopoètics).

A l’HCB (des de 09/2007 fins ara) primer com cap de secció, en el camp de la Immunopatologia amb la responsabilitat específica en Immunodeficiències (principalment primàries) i des 2016 en el de la Immunoteràpia. Cap de Servei des de 2020

Activitat de gestió: Quasi 10 anys liderant primer la Immunologia Diagnòstica en ID primàries (IDPs) i secundàries, en els últims 3 anys desenvolupa el camp de la Immunoteràpia antitumoral (especialment la teràpia antitumoral cel·lular, CART), es concreta en la nova secció de Immunoteràpia (IT) i l’acord amb l’HSJD per coordinar la plataforma conjunta d’IT.  Des de 2020 esdevé cap de servei d’Immunologia. Lideratge i coordinació de Unitat Funcional d’Immunologia Clínica HSJD-HCB, amb especial activitat en en IDPs queda patent en les publicacions científiques sobre les distintes malalties del grup i en els milers d’estudis analítics específics en IDPs i definició de protocols de laboratori i clínics realitzats des de 2007 a 2017. A l’HCB he sigut responsable amb el Dr. J Hernández del Grup de Inmunodeficiències, i actualment part del node HCB-HSJD per a XUEC (Xarxa de Unitats d’Expertesa Clínica), CSUR (Centros Servicios y Unidades de Referencia) i ERN (European Reference Network).

Activitats docents:

-Acreditació de Recerca per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). N. expedient 1777039/2-737. Aquesta acreditació té efectes per a la contractació de Professor per a les universitats catalanes.

-Tutor acreditat de residents, professor associat (UAB i UB) per a pregrau, i coordinador de mòduls en màsters d’immunologia.

Recerca:  Les avaluacions de Google scholar i Researchgate inclouen: 195 publicacions. 8.911 citacions, i un índex H de 40, un índex i10 de 95. Mitjana de citacions de 45,69 per publicació i 125 citacions per any de mitjana.

– Investigador Principal en 18 projectes (incloent 2 projectes europeus).

– 195 d’articles científics (que agrupant els índexs d’impacte de les revistes porten a un total de més de 610 punts), dues desenes de revisions i capítols de llibres.

– 6 patents: 3 sobre mètodes de tipificació HLA i 3 en teràpia CAR-T.

– Acreditació IDIBAPS com a investigador, liderant des de 2019 el grup “Immunogenètica de la resposta immunitària i autoinflamatòria”.

– Estades formatives a Denver, Seattle, Philadelphia (USA) i Herlev (Dinamarca).

Els estudis d’investigació s’han centrat en la funció limfocitària T, partint dels mecanismes moleculars d’adhesió (molècules d’adhesió i quimiocines), evolucionant en l’estudi del paper del polimorfisme HLA en la funció T (infecció, al·lèrgia i histocompatibilitat) i convergint a la participació en la resposta antitumoral a través dels CARTs (Receptors Antigènics Quimèrics en limfòcits T). El producte ARI-0001 (CART19) és el primer CART acadèmic aprovat a Europa per part d’una agència del medicament (AEMPS)  i el primer amb designació PRIME per la EMA (Agència Europea).

Altres mèrits participatius: President i vocal de la Societat Catalana d’Immunologia (SCI, dins de l’Acadèmia) + tresorer de la Sociedad Española de Inmunologia); actual president de la comissió nacional de l’especialitat d’Immunologia; des de 2018 en el “Comité de expertos del ministerio de Sanidad para las terapias avanzadas”.

Scroll al inicio