Acadèmics

Jorba i Martín, Rosa

2023

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 4 de juliol de 2023

Secció: adscrita a la secció Tercera (Cirurgia)

El gener del 1992, després de la seva formació com a Resident de Cirurgia General i Aparell Digestiu en l’Hospital Universitari de Bellvitge, inicia la seva etapa com a Facultatiu Especialista en el mateix servei.
L’any 1994 presenta la Tesi Doctoral titulada: «Factors Pronòstics Clínics, anatòmico-patològics i citomètrics que influeixen en la supervivència del càncer de pàncrees i àrea periampul.lar» (Excel.lent Cum Laude).
Com a facultatiu adjunta de la Unitat de Cirurgia Hepato-Bilio-Pancreàtica i Transplantament Hepàtic, col·labora en diferents projectes d’investigació, vinculats al servei de Cirurgia i a la Fundació de recerca IDIBell. Durant aquest període, efectua tasques docents com a professora col·laboradora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge. Tutora de residents del Servei de Cirurgia.
El juny del 2010, s’incorpora a la plaça de Cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital General de l’Hospitalet i posteriorment el gener del 2012, a la de Cap d’àrea quirúrgica del Pacient Quirúrgic Complex de l’Hospital de Sant Joan Despí-Moisès Broggi. En ambdós hospitals, amb docència pre i postgrau, segueix col·laborant en la docència dels residents del servei de Cirurgia, impartint classes als estudiants de la Facultat d’infermeria de la UAB i supervisant les pràctiques dels estudiants rotatoris de la facultat de Medicina de la UB.
Des del 2 de gener de 2014 fins a l’actualitat és la Directora Clínica del Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (ICS) i Professora Associada de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.
Com a Directora del servei de Cirurgia ha impulsat la recerca i la investigació així com la direcció i participació dels membres del servei en diferents estudis multicèntrics de l’àmbit nacional i internacional, i diversos projectes en col·laboració amb altres grups d’investigació. El servei de Cirurgia del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és referent a nivell nacional en el tractament de la via biliar per laparoscòpia i és el servei de referència de la província de Tarragona per diferents tipus de patologies i cirurgia oncològica terciàries.
Quant a la investigació, col·labora en projectes del Grup de Recerca de Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars Associats-Grup DIBIOMEC, del’IISPV (Institut Investigació Sanitària Pere Virgili) de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i del Grup de Recerca de MoBioFood del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili. Membre del Grup de recerca INIM (Infecció i immunitat) reconegut per la l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Ha col·laborat en 52 projectes d’investigació (en 14 com a Investigadora Principal): 14 competitius (7 com a IP) i 38 no competitius (7 com a IP). Actualment investigadora principal en un projecte coordinat amb el Grup de Recerca MoBioFood de la Convocatoria 2020 de «ProyectosI+D+i». Ministerio de Ciencia e Innovación (Retos Investigación).
Autora de 182 publicacions, més de 200 comunicacions i 80 ponències o moderacions en congressos nacionals i internacionals.
Quant a la docència, queda reflectida en els múltiples cursos i sessions docents impartits per a cirurgians especialistes i residents de cirurgia, així com en les classes teòriques i pràctiques impartides als estudiants de Grau de Medicina de la Unitat Docent del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. També ha estat i és supervisora d’estudiants internacionals de la IFMSA i Erasmus. Professora del programa de doctorat de Biomedicina la URV en les línies de investigació següents: Cirurgia General i de l’aparell digestiu i Fisiopatologia de la obesitat i inflamació de teixits grassos. Professora col·laboradora del Màster Universitari de Nutrició i Salut: Pràcticum Nutrició i Salut (titulacions oficials) de la UOC. Membre de diferents societat i revisora habitual de diverses revistes científiques. Directora de 2 tesis doctorals llegides i 10 treballs de Fi de Grau. Ha estat membre del comitè científic i/o organitzador de diversos cursos, jornades i congressos mèdics. Presidenta de la Reunió de Cirurgia dels Hospitals Catalans, celebrat a Tarragona el setembre del 2022. Presidenta del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscòpica y Robótica, celebrat a Tarragona l’abril del 2017.
Membre electe de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Cirurgia i de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pàncrees. Des d’octubre del 2021 és la Presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia.
Membre de la E-AHPBA(European-AfricanHPB Association) i Membre electe de la European Surgical Association.

Scroll al inicio