Acadèmics

Joaquim Tornos i Mas

2005

VOCAL

Llicenciat en dret i en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, anys 1974 i 1975. Premi extraordinari de la llicenciatura en dret. Doctor en dret per la Universitat de Bolonia, Itàlia. Excel·lent cum laude i Premi Vittorio Emmanuele a la tesis doctoral. Juny de 1977. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, des del 21 de maig de 1986. Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 01-01-1987 a 01-01-1992. Ex vocal del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona. President del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. Membre electe de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Advocat. Autor de diverses publicacions en matèria de dret administratiu, entre les que cal destacar: A.- Llibres: Régimen jurídico administrativo sobre precios y tarifas, Zaragoza 1982. El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas ( en col·laboració amb ALBERTI, AJA,FONT, PERULLES). Madrid 1985. Manual de dret públic de Catalunya ( en col·laboració amb ALBERTI, AJA, FONT, PADROS), 2 ED, Barcelona 2000. Comercio interior y exterior, en el llibre col·lectiu Derecho administrativo economico, dirigit per S.MARTIN RETORTILLO, vol. II, Madrid 1991. Director de l’ Informe Comunidades Autónomas, IEP, Barcelona añys 1999-2000-2001-2002 i 2003. La jurisprudencia dels jutjats del contencios-administratiu 1998-1999, Barcelona 2000. La comunicación pública, Madrid 2000. Las autoridades de regulación del audiovisual, ed. Marcial Pons, Madrid 2001. Democracia y medios de comunicación, director. Ed. Tirnat lo blanch, Valencia 2002. B. Artícles de revista i participació en llibres colectius ( breu selecció): La situación actual del proceso contencioso-administrativo, RAP 122, 1990. Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, dirigits per Leguina Villa- Sánchez Morón, Lex Nova, Valladolid, 2 ed. 2001. Comentarios a la jurisdicción contencioso-administrativa 29/1998 , dirigits per Santos Vijande, ed. EDERSA, Madrid 1999. Comentarios a la ley de contratos de las Administraciones públicas, dirigits per Gómez Ferrer, ed. Civitas, Madrid, 2ª edición 2004.

Scroll al inicio