Acadèmics

Gregorich i Servat, Alfons

1988

12-06-1988. (Barcelona, 31-03-1916 – m. B. 22-07-2000)). Batxiller el 1932. Inicià estudis de medicina que foren trencats per la guerra, en la que va actuar com a practicant. Llicenciat el 1940. Ben aviat es dedicà a la cardiologia i formà part de l’equip docent de l’Escola d’especialitat que dirigia el doctor Gibert Queraltó´. Participà molt en tasques d’organització professional, i fou membre molt actiu de la Mutual Mèdica de Catalunya, de la que va ser president. També fou membre de la federació de mutualitats de Catalunya. Va col•laborar en la revista “Compartir”, editada per la Fundació Espriu. Fou secretari d’actes de la Junta de l’Acadèmia des del 1988 a 2000.
DI: «El Sindicat de Metges de Catalunya (1920-1940) i el seu llegat». Resposta: Bel•larmí Rodríguez Arias

Scroll al inicio