Acadèmics

Grau i Junyent, Josep Mª

2014

2a (MEDICINA)

Elecció: 4 de febrer de 2014.

Ingrés: 29 de juny de 2014, «Estudi integral de les malalties musculars de l’adult. L’experiència de l’Hospital Clínic de Barcelona», resposta en nom de la Reial Acadèmic de Catalunya de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Miquel Vilardell i Tarrés.

Acadèmic corresponent
Elecció: 5 de març de 2013
Ingrés: 17 de setembre de 2013 «Nous coneixements en les miopaties inflamatòries idiopàtiques», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Francesc Cardellach i López.

Nascut a Terrassa (Barcelona) l’any 1952. Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la UB (1975). Doctor en Medicina i Cirurgia per la UB (1982) (excel•lent cum laude per unanimitat).

Activitat assistencial (Hospital Clínic de Barcelona): Metge Resident de Medicina Interna (1976-1980) i Especialista en MI el 1980. Metge Adjunt (1982-1989), Cap de Secció (1989-2000) i Consultor Sènior del Servei de MI (des del 2000).

Activitat acadèmico-docent (Facultat de Medicina de la UB): Professor Ajudant de Medicina (1976-1985), Professor Titular Interí (1985-1987), Professor Associat Mèdic (1987-1989), Professor Titular de Medicina per concurs-oposició (1989-2010) i Catedràtic de Medicina (2010). Responsable de l’assignatura de Llicenciatura (Semiologia General i Propedèutica Clínica) els cursos 2009-10 i 2010-11 i de la mateixa assignatura en el Grau de Medicina des del curs 2011-12 fins l’actualitat. Coordinador del Màster oficial “Investigació en Ciències Clíniques” els cursos 2008-9, 2009-10 i 2010-11.
Tutor de residents de MDI (1984-2010) amb acreditació externa per part de l’IES (2005-2010). Vicepresident de la C. de Docència de l’Hospital Clínic de 2003 a 2006.

Recerca: Responsable del Grup de Recerca Muscular acreditat per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (convocatòries de 1999, 2001, 2005, i 2009-2013). Responsable del Grup de “Recerca muscular i funció mitocondrial” dins l’àrea 4 de l’IDIBAPS.
Línies de recerca: miopaties adquirides de l’adult (miopaties inflamatòries, tòxiques) i distròfies i miopaties metabóliques. Investigador principal o co-investigador de 20 projectes de recerca finançats per organismes públics i privats (FIS, DGICYT, Hospital Clínic, Fundació Cellex). Director o co-director de set tesis doctorals, dues amb Premi Extraordinàri. Autor o coautor de més de 280 treballs en revistes indexades (FI total: 680). Index “h” de 22 i coautor en 50 capítols de llibre. Visiting Professor per la Hanheman University (Filadèlfia, EEUU) (1986). Avaluador i/o col•laborador del FIS (Instituto Carlos III), Servicio Andaluz de Salud (SAS), AGAUR i ANECA.
Gestió: Vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Interna (1988-1990).
Diploma de Gestió Hospitalària per la UB. Membre de diverses societats científiques (catalanes, espanyoles i internacionals). President de la Comissió de Mortalitat de l’Hospital Clínic des de l’any 2005.
President de la Comissió de Doctorat de la Divisió de Ciències de la Salud (2006-2008) i de la Comissió de Doctorat de la F. de Medicina des de 2008. Membre del Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat de la UB. Director del Departament de Medicina des de 2009.

Reconeixements: Premi a l’Excel•lència Professional (Educació Mèdica ) atorgat pel Consell de Col•legis de Metges de Catalunya (2006)

 

Scroll al inicio