Acadèmics

Gratacós i Solsona, Eduad

2021

Elecció

Elecció : 17 de febrer de 2021.

Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirurgia)

Ingrés : Dimarts 22 de juny de 2021, «Medicina fetal com paradigma dels reptes i oportunitats de la medicina actual», presenció a cèrrec de l’acadèmic numerari Molt Il·ltre. Dr. Xavier Iglesias i Guiu.

Data naixement 25 desembre 1965.
Qualificacions Llicenciat Medicina i Cirurgia, UAB 1990.
Especialista Obstetricia i Ginecologia, H. Clínic 1995.
Doctor en Medicina i Cirurgia, UB 1996.
Càrrecs actuals:
-Director ICGON, Institut Clínic Ginecologia, Obstetrícia I Neonatologia, Hospital Clínic 2016.
-Director BCNatal (Centre Med. Maternofetal i Neonatal), H Clínic i Sant Joan de Deu 2013.
-Catedràtic d’Obstetrícia I Ginecologia, Universitat de Barcelona 2017.
Principals posicions anteriors:
-Staff (96-98) & Head (98-00) of Fetal Medicine Unit, Univ. Hospital Leuven, Belgium 1996-2000
-Cap de la Unitat de Medicina Fetal i Professor Associat, Hospital Vall Hebron i UAB 2001-2005
-Cap de Servei (2005-16) i Professor Titular (2007-17), Hospital Clínic i UB 2005-2016
Principals mèrits clínics, científics, docents i d’innovació:
• Expert en medicina i cirurgia fetal, iniciador de la cirurgia fetal a Espanya i Europa, co-creador de
noves tècniques quirúrgiques i classificacions adoptades per societats internacionals, i
coordinador d’un dels quatre models experimentals de placenta artificial existents al món.
• Pioner en la recerca en programació fetal, descrivint canvis en desenvolupament cerebral o
cardiovascular associats a ambient intrauterí.
• Investigació: Publicacions peer-review: 510. H-factor: 69. IP en 15 projectes internacionals i 38
nacionals. Finançament >25 MEur últims 15 anys. Director de 40 tesis doctorals.
• Editor-in-Chief, Fetal Diagnosis & Therapy (IF 2.1, Q2 en Obstetrics & Gynecology).
• Societats científiques: Membre del International Board (ISUOG; WAPM), Scientific Chair (ISUOG)
o Advisory Board (EAPM, WAPM, FIGO) .
• Docència: Director del doctorat Europeu Erasmus Mundus in Fetal Medicine (Barcelona, Lund,
Leuven) i del International Master in Maternal-fetal Medicine, UB. Formació de >100 fellows
internacionals i director de >150 cursos en medicina fetal.
• Editor/Co-Editor de 7 llibres i capítols en >30 llibres internacionals en medicina maternofetal.
• Invited speaker >200 i Chair/Co-Chair de congresos internacionals (ISUOG 2014, DIP 2017).
• Scientific o Medical Advisor de sistemes de salut o recerca a USA, Canada, UK i resta Europa,
Xina, India i Singapur, i Latinoamérica, i del Instituto La Fe de Inv. Biomédica Valencia.
• Fundador de Fetal I+D Education, iniciativa privada en col.laboració amb universitats, per la
formació internacional en medicina fetal (anglès i castellà), amb >18,000 usuaris a 2020.
• Co-inventor de 5 patents i convenis per innovació and centres tecnològics de Catalunya (ex. IQS,
IBEC, ICFO, UPF) i empreses internacionals (ex. Storz, Hologic, Novartis, Siemens

Scroll al inicio