Acadèmics

Góngora i Tuñon, Josep

1906

15-07-1906. (n. Marmolejo, Jaén, 23-04-1871 – Berna, Suïssa, 25-06-1908). Llicenciat a B. el 1893, metge per oposició de l’hospital de la Santa Creu. Fill de l’acadèmic L. Góngora i Joanicó, fou metge pràctic de bona clientela, amb prestigi social. Traductor de llibres de medicina: el tractat de fisiologia patològica, de Krehl; les malalties del sistema nerviós, de Gowers, i altres. La seva biblioteca mèdica passà a la facultat de medicina.
DI: «Los cálculos biliares y sus consecuencias». Resposta: Salvador Cardenal

Scroll al inicio