Acadèmics

Gómez i Batiste-Alentorn, Xavier

2017

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 21 de febrer de 2017

Seccío : acadèmic forà adscrit a la Secció Segona (Medicina)

 

Titulacions Formals:
Doctor en medicina, especialista en Oncologia i Expert en Cures Pal.liatives (Help the hospices).
Acreditació de Recerca: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), 2010.
Medalla Trueta al Mèrit sanitari 2015
Posicions actuals / recents:
Director del Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal.liatives i l’Observatori ‘Qualy’ d’Atenció Pal·liativa – (CCOMS-ICO) per a Programes Públics de Cures Pal·liatives. Institut Català d’Oncologia, Barcelona (2007 – …).
Medical Officer for Palliative and Longterm Care. World Health Organisation International Headquarters (Geneva). incorporació 01/Nov/2014-30/Maig/2015).
Director de la Càtedra de Cures Pal·liatives UVIC/ ICO/CCOMS. Universitat de Vic / Central de Catalunya (2012-…).
Director científic, Programa per a l’atenció integral a pacients amb malalties avançades i seus familiars. Obra social ‘La Caixa’ (2008+).
Resum de l’experiència i contribució al sistema:
Trajectòria professional:
Creador del 1er programa d’atenció domiciliària de malats terminals (1984), seguit de la posada en marxa de la 1ª Unitat de Cures Pal·liatives a l’Estat i 1er Centre sociosanitari de Catalunya (Hospital de Sta Creu de Vic, 1987) . Posteriorment, Director del programa Vida als Anys (1989-92), en el que es va incloure el Programa pilot OMS de Cures Pal·liatives de Catalunya (1990-..), que es referent internacional de Programa Públic. Des de Cap de servei de Cures Pal·liatives de l’ICO es desenvolupa el lideratge de l’activitat clínica, docent i de recerca. Referent internacional amb suport de més de 60 països, que culmina amb la designació com a Centre Col·laborador OMS de Cures pal·liatives (1 dels 5 al mon). Al 2008, Director del programa de malalts avançats de l’Obra social La Caixa, dedicat a l’atenció psicosocial i espiritual. Des de 2012, Director de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVIC. Al 2014, designat com a Director del programa de Cures Pal.liatives de l’OMS.
Contribucions al Sistema de Salut:
Desenvolupament de les Cures Pal·liatives en les vessants assistencial, docent, i de recerca, des de l’atenció de malaltís terminals de càncer fins a la de tots els tipus de pacients amb malalties cròniques.
Referent/expert OMS en Programes de cures pal·liatives.
Model de Cures Pal·liatives de Catalunya com a referent mundial.
Programa Vida als Anys i model sociosanitari de Catalunya.
Desenvolupament de l’atenció psicosocial i espiritual.
Publicacions:
Més de 100 articles científics i 3 llibres en Cures Pal·liatives.

Àrees d’interés actuals:

Planificació i avaluació de Programes i Serveis de Cures Pal·liatives.
Programes Públics de cures pal·liatives.
Atenció de necessitats essencials: dignitat, espiritualitat, autonomia.
Epidemiologia de l’atenció pal·liativa en cronicitat avançada.

Scroll al inicio