Acadèmics

Godoy i García, Pere

Discurs d'ingrés

Elecció: 20 de febrer de 2024.

Secció: adscrit a la secció 4a (Medicina Social).

Ingrés:

Currículum Professional:

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB-1980), doctor (UB-1994); Master “Field Epidemiology Training Programme (CDC de Atlanta-EE.UU i Institut de Salut Carlos III 1994-1996); Especialista en Medicina Preventiva i Salut Publica. Funcionari del Ministeri de Sanitat-Metge d’APD (1983); Funcionari Tècnic Superior de Salut Publica-Departament de Salut (1983-2022); Funcionari “Medicos Asistenciales de Sanidad Nacional”- Ministeri de Sanitat (1986); Metge epidemiòleg Field Epidemiology Training Programmes (1994-1996); Consultor del CDC Atlanta/OMS Programa Stop Polio (destí Afghanistán-Pakistán, 2000); Programa Epidemiological Surveillance-OMS, Turquia-Ankara, 2007; Col·laborador del ECDC en formació “Outbreak Investigation” 2007 i 2008; President electe de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) (2016-2020); President de Comitè Científic de la Reunió Científica Anual de la SEE Girona-2008; President del Comitè Científic de la Reunió Cientifica Anual de la SEE Donostia-2022; editor de la revista Gaceta Sanitaria (1999-2016); Consell de redacció de la revista Vacunas (2012-actual); Consell Assesor de la revista Enfermedades Emergentes (2012-actual); Director del Butlletí Epidemiològic de Catalunya (2009-2022), Membre del grup de treball de Vigilancia i Vacunes de la SEE, Membre del Comitè d’Experts en Vacunes del departament de Salut, director del Registro Poblacional de Càncer de Lleida; director del curs “Revisores de artículos cientificos” conveni SESPAS-EASP.

Currículum docent:

Professor associat de Medicina Preventiva i Salut Publica (UB-UdL): 1986-99.
Professor Titular de Medicina Preventiva i Salut Publica des de l‘any 2000.
Acreditació catedràtic d’universitat (ANECA, 2022).
Director del curs de Diplomats en Salut Pública (conveni UdL – IES) 1997-2013.
Director del mòdul de Disseny de Estudis del curs de Diplomats en Salud Pública UpF.
Professor de la Universitat John Hopkins (Fall Institute).
Programa de Doctorat en Salut de la UdL: Responsable de la línia de Epidemiologia Aplicada (direcció de set tesis)
Participació en cursos de formació sanitària especialitzada (ECDC, Pompeu Fabra, EASP, SEE, UITB, John’s Hopkins).

Currículum d’investigació:

IP del Grupo de Epidemiologia Aplicada del IRB Lleida (2005-actual)
Coordinador del Programa 2 (PREVICET) del CIBERESP – Institut de Salut Carlos III (2017-actual)
Investigador del Grupo 01 del CIBERESP.
Investigador del Grupo AGAUR de la Universitat de Barcelona 2014-actual.
Beques BAE Fondo de Investigació Sanitaria. Programa de Epidemiologia Aplicada de Campo 1994-1996 CDC Atlanta / Instituto de Salud Carlos III.
Projectes competitius organismes estatals como IP de forma continuada els últims 25 anys.
Quatre sexennis d’Investigació ANECA-AQU (1996-2001; 2002-2007; 2008-2013; 2014-2019).
Revistes peer review: 282 articles; 4921 cites; índex h=36.

Scroll al inicio