Acadèmics

Gené i Badia, Joan

2008

Elecció

Discurs d'ingrés

Currículum resumit

Joan Gené Badia

Lloc de treball. Metge de Família del Consorci d’Atenció Primària de l’Eixample (CAPSE) i Professor Associat de la Universitat de Barcelona del Departament de Salut Pública.

• Nascut l’any 1955 a Sta. Coloma de Gramenet, casat i amb dues filles. Presenta una trajectòria professional estretament vinculada al desenvolupament i a la reforma de l’atenció primària.
• Des de l’any 1980 en que inicia la residència en medicina familiar i Comunitària a Barcelona, i com especialista exerceix primer a Castelldefels i desprès a Barcelona.
• És doctor en Medicina des de 1997, professor associat de la UB des de la mateixa data i esta acreditat per la recerca per l’AQU des de 2004
• Participa activament en la formació de residents de medicina de família i en els programes de formació continuada dels metges d’atenció primària vinculats a l’Institut d’Estudis de la Salut.
• Forma part de les juntes gestores que van crear la Societat Catalana de Medicina de Família, l’Espanyola i posteriorment l’Europea vinculada a l’organització mundial de metges de Família WONCA. Posteriorment és president de la Societat Catalana de Medicina de família. Organitza i presideix l’any 1990 a Barcelona el primer congrés europeu de la WONCA que va suposar la consolidació de l’especialitat en el nostre país.
• Dirigeix l’Equip d’Aatenció Primària de Castelldefels, aconseguint, l’any 1998 ser el primer centre sanitari i la primera empresa pública que obtenia el premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya que cada any atorga a quatre empreses del nostre país.
• Co-fundador del Programa d’Activitats Preventives i de Promoció de la Salut de la Societat Española de Medicina Familiar i Comunitària, implementat des de 1998 a tot Espanya. Ha Catalunya es va concretar en el Llibre Blanc sobre la Integració de la Prevenció a l’Atenció Primària de Salut.
• L’experiència en reformes d’atenció primària l’ha portat a ser consultor de l’Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea per oferir assistència tècnica a les reformes dels països del Centre i l’Est de Europa, especialment a Rússia.
• De l’any 2000 fins el 2004 ha estat el Director de la Divisió d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, implementant el projecte de direcció clínica, un model retributiu que incentiva la qualitat assistencial, la carrera professional i s’ha iniciat la progressiva informatització compartida de la informació clínica entre hospitals i l’atenció primària, finalitzant l’any 2003 la reforma de l’atenció primària a Catalunya.
• Es autor de nombrosos articles de recerca en atenció primària i de capítols de llibre, essent també l’editor associat de la revista Atención Primaria. membre del Consell Editorial de Vacunas, Gaceta Sanitaria i Family Practice.

Scroll al inicio