Acadèmics

Gascon i Vilaplana, Pere

2010

Elecció

Discurs d'ingrés

El Prof. Pere Gascón és Director del Servei d’Oncologia Mèdica i CoordinadorsCientífic de l’Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques (ICMHO) de l’Hospital Clínic de Barcelona.

A finals del 1999 va regressar a Espanya després d’una estada de 24 anys als EUA, després d’haver-se format en centres de gran prestigi d’aquest país entre els que destaquen: la New York University Medical Center (Nova York), el National Institutes of Health (NIH en Bethesda), i la Washington University-Barnes Hospital (St. Louis). Aquestes tres institucions han generat molts Premis Nobel de Medicina al llarg d’aquests anys, entre ells Severo Ochoa a qui se li va concedir el Nobel quan treballava en la New York University Medical Center per treballs realitzats en la Washington University de St. Louis. El primer oncogen descobert en el NIH pel Prof. Mariano Barbacid i en el període que va investigar el Prof. Pere Gascón hi havia quatre Premis Nobel treballant en aquesta Institució. La plaça de Clinical Associate que va obtenir al NIH va ser per concurs oposició de mèrits, competint amb metges nord-americans i responent a un anunci del New England Journal of Medicine. De les 16 entrevistes que li varen fer, apart de la revisió del seu CV i que varen resulatar en la seva el.lecció, figuren les que li va fer Marshall Niremberg premi Nobel de Medicina 1968; el Dr. Bruce Chabner, un del pares de la quimioteràpia moderna i co-partícep de la primera curació d´un càncer per quimioteràpia en el linfoma Hodgkin; el Dr. Eli Gladstein, Cap de Radioteràpia del National Cancer Institut (NCI); Robert Young, Cap de la Secció de Medicina del NCI; Robert Gillette, Cap de Farmacologia del NCI i el Dr. Arthur Nienhuis, Cap de la branca d´Hematologia del National Heart, Lung and Blood Institut (NHLBI) entre d´altres.

En el 1985 va ser contractat per la Facultat de Medicina de l’Estat de New Jersey com a Cap de Servei d’Hematologia i Oncologia a l’edat de 35 anys. En aquesta Institució va arribar a la màxima posició acadèmica de Professor de Medecina amb càrrec vitalici. D’aquesta Universitat va ser contractat l´any 1999 per l’Hospital Clínic per cobrir la plaça que ocupa a l’actualitat.

Com a dades d’interès destaca la seva elecció en el 1995 com a Metge de l’Any de l’Estat de New Jersey per la American College of Physicians. És autor de més de 167 publicacions internacionals peer review en revistes tals com the New England Journal of Medicine, Science, Blood, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Journal of Clinical Oncology, the Journal of Immunology, and Cancer Research, a més de múltiples revisions i capítols de llibres. Les seves publicacions sumen 915,7 amb més de 4.000 citacions.

En el mes de febrer del 2008 va ser guardonat amb una beca de l’Agència de Valorització, Comercialització dels Resultats de la Investigació (AVCRI) del Parc Científic de Barcelona. Va ser un dels sis projectes guardonats de 46 presentats, en un acte presidit pel Sr. Emilio Botín, president del Banco Santander, el Sr. José Montilla, president de la Generalitat i el Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, i el Sr Màrius Rubiralta rector de la UB.

En el 2009 és nomenat Professor Titular per la Universitat de Barcelona (anteriorment havent superat les proves d’Habilitació Nacional).

El Prof. Pere Gascón és diplomat per la American Board de Medicina Interna en Medicina Interna, en Hematologia i en Oncologia Mèdica, també és membre de la prestigiosa Alfa-Omega-Alfa Honor Society, única societat d’honor en el camp de la medicina en els Estats Units. És també Membre de la New York Academy of Sciences, Fellow de la New York Academy of Medicine i Fellow de la American College of Physicians. De l’any 2005 al 2007 va ocupar el càrreg de President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Els seus interessos científics en el camp de l’oncologia es centren en el paper del microambient en el procés tumoral i metastàsic, en la cèl.lula stem tumoral, i en la immunologia del tumor i les seves interaccions en l’hoste.

Scroll al inicio