Acadèmics

García-Valdecasas Salgado, Joan Carles

2012

3a (CIRURGIA)

Catedràtic de Cirurgia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona des de 2003.
Professor de Cirurgia de la Universitat de Barcelona des de 1986.
Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Clínic de Barcelona des de 2003.
Cap de Secció de cirurgia digestiva des de 1988 fins 1999.
Historial Acadèmic:
Certificat Acadèmic amb 28 Matricules d’Honor.
Premi Extraordinari de Carrera (1975).
Tesis Doctoral amb la qualificació d’ Excel-lent «Cum Laude» Premi Extraodinari.
Historial Assistencial:
Carrera professional exclusivament a l’Hospital Clínic de Barcelona.
Estades a l’estranger:
«St.Mark’s Hospital» (Londres). Cirurgia Colo-rectal.
Addenbrooke’s Hospital (Cambridge), Groningen (Holanda) i Pittsburgh (USA) Trasplantament Hepàtic.
Fets assistencials rellevants:
Primer estudi prospectiu i randomitzat sobre el valor de la Cirurgia laparoscòpica en el tractament del càncer de colon, publicat a Lancet.
Responsable del Programa de Trasplantament Hepàtic (Inici 1988).
Realització del primer trasplantament al Clínic. Mes de 1700 trasplantaments des d’aleshores essent el mes complet. Inclou: Trasplantament procedent de donant cadàver, trasplantament procedent de donant viu, trasplantament procedent de donant a cor parat, trasplantament «domino»
Pioner (2000) en el Trasplantament procedent de donant viu en adults, amb la sèrie mes important d’Espanya Pioner en Trasplantament procedent de donant a cor parat. EI mètode d’obtenció ha esdevingut referent mundial. «Mètode Barcelona».
Resultats 1O punts per sobre de la mitjana nacional i 5 punts per sobre d’Europa.
Desenvolupament d’un model de Bomba de Perfusió «ex situ» per la recuperació d’empelts hepàtics per trasplantament. Actualment en fase d’ Avaluació Clínica.
Publicacions:
Autor de mes de 300 articles, majoritàriament en el camp de la Cirurgia i el Trasplantament amb un Índex de Hirsch de 30.
Professor o Ponent convidat:
En diferents Congressos i Reunions arreu de la geografia mundial com Estats Units (Ann Harbor, Virginia), Europa (Londres, Paris, Viena, Hamburg, Ghent, etc … ), Àsia (Shanghai, Hanzou, Taiwan, Hong Kong, etc .. ), Amèrica del Sud (Argentina, Xile, Brasil, Rep Dominicana). També a la península (Madrid, Sevilla, Santiago, València, Palma de Mallorca, Murcia,etc … ).
Lloc de relevància ocupats en societats mèdiques:
Vicepresident de l’European Liver Transplant Association (EL TA). Des de 1993 a 2001. Membre de la International Liver Transplant Society des de 1993.
Membre del Consell de la Societat International Liver Transplantation Society des de 2005 a 2009. President de la Societat International Liver Transplantation Society els anys 2011 i 2012.
Altres Mèrits:
Membre de la Comissió avaluadora d’ANECA per l’Acreditació com a Catedràtic. 2007-2011
Medalla »Narcís Monturiol» al mèrit Científic i Tecnològic. Generalitat de Catalunya. 1991 (Programa de Trasplantament Hepàtic).
III Premio de la Fundació Uriach de Ciències de la Salut (Programa de Trasplantament en la persona de Joan Rodés.

Scroll al inicio