Acadèmics

Garcia Díez, Ferran

2009

Discurs d'ingrés

Premi de Medicina i Sanitat Comarcals 2008
Títol del treball premiat: «Història de l’Hospital d’Igualada. Pobresa, salut i sanitat (segles XIII-XXI)»

Ferran Garcia Díez va néixer a Igualada el 4 d’abril de 1958 i va morir el 10 de febrer de 2009. Va ser elegit acadèmic corresponent
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya l’any 2009 en guanyar el premi de Medicina i Sanitat Comarcals.
Cursa la carrera a la Universitat de Barcelona, obtenint el títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia l’any 1983. Aconseguí la plaça de metge resident en el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Residència Sanitària de la Vall d’Hebrón(1984-1986) i fa una estada l’Hospital Infantil de Sant Joan De Déu, dedicant-se a l’ortopèdia infantil. L’any 1997 obté el títol de Metge Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Nomenat Cap de Servei
d’Urgències de l’Hospital d’Igualada (1993-1997), s’incorpora al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, assumint la
coordinació de la Unitat de columna, essent responsable de la redacció del protocol de dolor lumbar.
COMENTARI DE L’OBRA
Cirurgia Ortopèdica i la Traumatologia. Publica Quiste óseo aneurismático del ilíaco a la Revista Española de Ortopedia y Traumatología (1989;(6):621-624) i Fatiga muscular de etiología poco frecuente
a la revista de la Federación Española de Medicina del Deporte (1999;71).
Obra poètica. Si bé va escriure diverses poesies, només en té 4 de publicades a Aqualata literària, 3 en català: La poesia és…, Adéu Vaixell, Els teus ulls; i una en castellà: Y yo me iré. Encara n’hi
ha 2 inèdites: Anhel i El camí de Sant Jaume.
Història de la medicina, totes les publicacions fan referència a l’hospital d’Igualada, a la pobresa i a la caritat, un tema que sempre li interessà i preocupà. Si bé el nombre de publicacions no és molt
elevat, sí que ho és la importància d’algunes d’elles. En el treball l’Hospital de Sant Bartomeu, segles XIII-XV, parla dels orígens de l’hospital. Segueixen 2 publicacions a la revista Gimbernat l’any 1997. En Figura i funcions de l’hospitaler en l’antic hospital de Sant Bartomeu d’Igualada detalla les funcions de l’hospitaler segons un
document de l’any 1734 i en Història de l’Hospital Comarcal d’Igualada fa un resum de l’evolució de l’hospital des dels seus orígens fins a finals del segle XX. Aquest mateix any publica a Miscellanea
Aqualatensia/8: La pobresa a Igualada i les deixes testamentàries a l’Hospital Sant Bartomeu. Segles XIV-XV, un estudi exhaustiu sobre la pobresa que tracta de les deixes postmortem i els seus destinataris a partir de la revisió de 960 testaments entre els anys 1318 i 1469. El 2006 publica L’Hospital d’Igualada, una història de
més de vuit-cents anys, a la Revista d’Igualada, article en el que comenta els seus canvis d’ubicació. Finalment, l’any 2007, publica la que sens dubte és la seva obra mestra: Història de l’Hospital d’Igualada. Pobresa, salut i sanitat. S. XIII-XXI. El llibre és un minuciós exercici d’investigació en el que fa un recorregut pels més de 800 anys d’història d’aquesta institució sanitària. En les seves paraules:
pretén il•lustrar el procés evolutiu de l’hospital, la seva preocupació per la pobresa i la malaltia, que va des de la caritat de l’Antic Règim fins a l’estat del benestar contemporani, passant per la beneficència en èpoques modernes.

Scroll al inicio