Acadèmics

Gallart i Monés, Francesc

1921

Discurs d'ingrés

19-06-1921. (Prat de Llobregat, 30-09-1880 – Barcelona, 16-03-1960). Llicenciat el 1901, el 1905 era metge del cos mèdic municipal i el 1906 ingressà al servei del Dr. Pere Esquerdo de la Santa Creu. Doctorat el 1912 amb la tesi “Estudio clínico de las adenopatías traqueo-bronquiales en general”. Fou cap del laboratori d’anàlisi química d’aquell servei i començà a dedicar-se més a la patologia digestiva. L’any 1913 es creà una escola de l’especialitat a l’Hospital de Santa Creu, que fou la més activa del país i gaudí de prestigi internacional. President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1926-28).
DI: «Contribución al saneamiento de nuestra urbe». Resposta: Felip Cardenal i Navarro
TIC de 1948: «Consideraciones clínicas sobre la terapéutica médica y quirúrgica de la úlcera gastroduodenal».

Scroll al inicio