Acadèmics

Fuster Martí, Daniel

2009

Premi

Discurs d'ingrés

Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (tesi) 2008
Títol treball premiat: «Tractament de l’hepatopatia crónica pel virus de l’hepatitis C (VHC) en pacients coinfectats pel virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Scroll al inicio