Acadèmics

Fuster i Obregón, Josep

2022

Elecció

Discurs d'ingrés

Elcció : 7 de febrer de 2022.

Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirurgia).

Ingrés : 4 d0ctubre de 2022, «Tractament quirúrgic de l’hepatocarcinoma», presentació a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il.ltre. Dr. Joan Carles García-Valdecasas i Salgado.

Activitat docent:

1981-1986  Prof. ajudant de clases practiques de Patologia i Clínica Quirúrgiques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

1986-2004  Prof. Associat de Cirurgia de Patologia i Clínica Quirúrgiques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

2004-2011  Prof. Titular de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques. Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques de la Universitat de Barcelona. Habilitat per la Resolució 11441, del 20 de juny de 2005, de la Secretaria General del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministeri d’Educació publicada all BOE 158 de 4 de juliol  de 2005

2011- Actualitat  Catedràtic de Cirurgia. Resolució de 16 de maig de 2011, de la Universitat de Barcelona, BOE-A-2011-9942 (Núm. 136, dimecres 8 de juny de 2011 Sec. II.A. Pàg. 572318)

2012- Actualitat  Coordinador de l’Assignatura: Malalties de l’Aparell Digestiu. Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Des del 19 de noviembre de 2012.

Membre del Consell Permanent del Departament de Cirurgia.

Coordinador de la Unitat Docent de Cirurgia i Especialitats Quirúgiques que inclou els grups docents seguents: C.Vascular, C.General i Aparell Digestiu, C. Ortopédica i Traumatología, C.Plástica, Neurocirurgia, C.Toràcica, Anestesiología, Oftalmología Otorrinolaringología Urología i Coordinació de Trasplantaments

Activitat assistencial:

1979-1983  Metge resident de Cirurgia. Hospital Clínic.

1983-1984  Metge Adjunt Interí. Servei de Cirurgia. Hospital Clínic.

1983-1992  Cap de Guardia de Cirurgia. Urgències. Hospital Clínic.

1985-1996  Metge Adjunt de Cirurgia. Servei de Cirurgia. Hospital Clínic.

1996-1999  Especialista Sènior. Servei de Cirurgia. Hospital Clínic.

2000- 2004  Consultor de Cirurgia. Servei de Cirurgia. Hospital Clínic.

2003-2006  Coordinador d’Urgències. Servei d’Urgències. Hospital Clinic.

2005- 2019  Consultor Senior i Cap de Secció de la Unitat de Cirurgia biliopancreàtica.

2019- actalitat Consultor Senior Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreática i Trasplantament Digestiu

Activitat investigadora:
Trams de recerca i tranferència.

Trams estatals: 6 sexennis. Trams autonomics: 5

Projectes finançats.

Des de 1989 fins a l’actualitat ha participat be sigui com a investigador principal, (2) be com a col·laborador en (7) projectes FISS, 2 de la Marató de TV3, 2 projectes europeus SAF, els estudis Gedisa i Heptromic i ha obtingut un contracte d’investigació amb Abertis.

Publicacions.

Ha publicat 30 capítols de llibre i 282 artícles de revista. Segons valoración mitjançant GREC correspon un factor d’impacte de 777,252 en el moment de la publicación i un índex de Hirsch de 34 a la Web of Sciences

Invitacions a conferències.

Durant aquests anys ha estat convidat a impartir 77 conferències be sigui a cursos i seminaris o a congresos. 25 de les quals han estat d’àmbit internacional.

Organització de cursos i congressos

Ha participat en la organització de 26 cursos dels quals 17 d’àmbit nacional i 9 d’àmbit internacional. Director del  Curs de Cirurgia Hepàtica Avançada de l’Hosptial Clínic (2006-2018)

Scroll al inicio