Acadèmics

Freixas i Freixas, Joan (1860-1933)

1932

29-05-1932. (Barcelona, 15-03-1860 – B. 17-07-1933). Llicenciat en medicina el 1882. Va ser un dels fundadors de l’Ateneu d’Alumnes Interns de la Facultat de Medicina de B. Doctorat amb la tesi “Valor comparativo de los métodos antisépticos empleados en la curación de las heridas”, 1883. Metge de l’Hospital de Santa Creu des del 1886. President del segon Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1917, i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 1930-32. Va donar cursos de clínica en català. Fou una de les personalitats que defensà més activament la catalanització de la nostra medicina. Autor d’una obra extensa en diversos camps.
* Fou el primer en llegir el discurs d’ingrés en català: «Exit perennal», que fou contestat per August Pi i Suñer.

Enllaços :

Galeria de Metges Catalans, Metges Catalans | Joan Freixas i Freixas (galeriametges.cat) .

Casanovas i Puig, F. «El Doctor Joan Freixas i Freixas». Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, 1985, Vol. 3, p. 133-142, Vista de El Doctor Joan Freixas i Freixas (raco.cat) .

Arxiu RAMC :

Fons Acadèmics Numeraris, nº 233 : Documentació, publicacions, originals.

Scroll al inicio