Acadèmics

Freixa i Sanfeliu, Francesc

2008

Discurs d'ingrés

(Barcelona 1931-2012), metge col·legiat des de 1959 Va iniciar-se en l’abordatge de la Psiquiatria Clínica el 1952 com Alumne Intern Voluntari durant el Curs Acadèmic 1952-53 també com alumne Intern inicia la seva relació amb la temàtica de l’alcoholisme i altres toxicomanies i el 1954 Alumne Intern per oposició al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Clínic (Prof. Sarró) i desprès Prof. Obiols .
Es metge, especialista en Psiquiatria i Neurologia. Es dedica professionalment a la alcohologia i altres drogodepedències desde 1959.
Docent de l’Escola d’infermeria de Hosp.Clínic, de la Treballadores Socials; Escoles Professionals de, de Psicologia Clínica i Psiquiatria del Departament i Càtedra de Psiquiatria (Prof.Sarró I Obiols) fins a la extinció de les escoles professionals. Ha esta Metge Adjunt i professor de classes pràctiques a l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona des de 1963 a 1981. Responsable d’Alcoholisme i Toxicomanies. Neuropsiquiatra de la S.S. a Badalona des de 1960 a 1971 baixa voluntaria
Cap per oposició a MAD del «Dispensario de Alcoholismo y otras Drogodependencias» de la «Jefatura Provincial de Sanidad» desde 1969 a 1980. Funcionari de l’Estat traspassat a l’Autonomia el 1981 .
Cap de la Secció de Drogodependències del Departament de Sanitat i Seguretàt Social de la Generalitat de Catalunya (1981-1987). Cap de la Unitat de Drogodependències del Institut Català de la Salut (ICS) desde 1987-1996.
Soci des de la seva fundació de «La Sociedad Española para el Estudio Científico del Alcohol, el Alcoholismo y otras Drogas» (Socidroga/coho/), de la que va ser Soci Fundador, Secretari, President. (1976-84) i actualment Soci d’Honor
Corresponsal de la «Asociación Iberoamericana para el estudio del Alcohol y otras Drogas» (AIEPAD).1980-2000. Ha intervingut en diverses activitats preventives i formatives en diversos països d’Amèrica del Sud, repetint les estades professionals a Argentina i Equador en diverses ocasions. 1980 a 2007
Ha estat Docent. invitat per la Univ. de Castilla- La Mancha; Univ- de Màlaga, València, Cuenca (Equador), Argentina, etc
Ex-Vicepresident de SEIC (Salut, Escola i Comunitat) desde 1984 a 2001. responsable de la verten médico – social del Programa «Educació per a la Salut a l’Escola» del Depart. d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya)
Actualment 1990 – 2007 Docent Master Drogodepèndencies. Univ. Barcelona. (Director Prof. Miquel Sànchez-Turet)
Director de: «Revista Española de Drogodependencias». València. 1998 a 2007
Ha col·laborat i col’labora en diverses ONG’s d’alcohòlics rehabilitats i familiars, aixi com d’addictes a drogues il·legals i les seves families.
És assesor científic de nombroses associacions d’Alcohòlics Rehabilitats de EE (estat espanyol) i de la Federación de Alcohòlicos Rehabiliatados de España (FARE) i la de Catalunya FCAR i en programes d’acció social en el camp de la marginació com Rauxa. i altres ONG.
Des de 1996 jubilat dels càrrecs oficials. Te consulta privada i és Cap d’un Centre Assistencial d’una ONG del Barri de’n Grassot (Gràcia) per Alcohólics.Toxicómans y Psiquiatria Adults.

Recepció: 29 de setembre de 2009, «L’Alcoholisme a Catalunya. Aspectes Històrics i Clínics»

Scroll al inicio