Acadèmics

Fortuny i Estivill, Albert

2012

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 10 de gener de 2012
Ingrés: 12 de juliol de 2012 «L Hospital Clínic i el desenvolupament del Diagnòstic Prenatal a Catalunya»

Activitat orofessional i Acadèmica
Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona (1959).
Metge de Guardia.1a C1inica . Obstetrícia i Ginecologia. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (1960-62) Intern Physician. Providence Hospital. Washington D.e. EE.UU.(1962-63)
Educational Council of Foreign Medical Graduates. CertificacióEE.UU.(1963).
Resident Physician. Obstetrícia i Ginecologia. Columbia Hospital for Women. Washington,D.C (1963-66) Research Fellow. Becari. Research Foundation of the Columbia Hospital and GWashington University. EE.UU 1966-67.Certificat per el «American Board of Obstetrics and Gynecology. (ACOG) EE.UU.(1967) Doctor en Medicina i Cirurgia. «Sobresaliente cum Laude». Universitat de Barcelona .(1969)
Cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia del Hospital Clínic. Universitat de Barcelona. (1972.-2005) Fellow. American College of Obstetricians and Gynecologists.(FACOG). EE.UU. (1972)
Director de la Unitat de Diagnòstic Prenatal i Consell Reproductiu. Hospital Clínic. (1970-2005) Director Coordinador del Grup d’investigació en Medicina Materna i Fetal. Institut d1nvestigacions Biomediques August Pi Sunyer (IDIBAPS). Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.(1998-2005)
Professor Titular d’Obstetrícia i Ginecologia. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.(1984). Vice¬Dega Adjunt d’Investigació. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. (1980-81)
Vice-Dega Adjunt d’Extensions Universitàries. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. (1981-82) Fellow. American College of Obstetricians and Gynecologists.(FACOG) EE.UU. (1972)
Membre Fundador. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.(U.K.1979) Membre d’Honor Extranger de la Societé Francaise de Gynecologie.(1992)
Membre electe. International Fetal Medicine and Surgery Society (IFMSS). (1992)
Coordinador Cientific. Comitè Assessor del Programa de Diagnòstic Prenatal a Catalunya. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.(1980-2008)
Assessor Cientific. Diversos comites d’experts espanyols en Diagnóstic Prenatal i Medicina materna-Fetal. ( 1980-2008).
President. Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia. Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears (1988-1992).
President d’Honor. Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia. Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears.(2001)
President. «Asociacion Española de Diagnostico Prenatal» (2000-2006) Life Member. American Society for Reproductive Medicine. EE.UU.
Membre «Board of Directors». International Society for Prenatal Diagnosis.(2000-2004)
Membre Electe. FIGO Expert Advisory Panel on Preimplantation and Prenatal Genetics, Diagnosis and Therapy. (2000-2007)
Director Executiu. Consell de Redacció de «progresos en Obstetricia y Ginecologia». Revista oficial de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia. Editorial Elsevier. Barcelona. (2001-2011)

Estades oost-doctorals internacionals de formació o col.laboració científica
G.Washington University. (Washington D.e.)(1967), Cambridge University.(1979), University of Edinburgh. Medical research Council (1979), University College of North Wales. Bangor (UK)(1973), Institut National de la Sante. Lyon.(1974), Human Reproduction Research Unit (Ford Foundation) U.libre de Bruselas.Bruselas (1976), University of Aberdeen.Kings College. Aberdeen ,U.K.(1978).
Harvard Medical School.Boston, EE.UU (1980), Universidad de Lovaina.Centro de Microcirugia. Belgica (1983), Clinical Research Institute of Montreal. Canada (1984), Eastern Virginia Medical School. Institute for Reproductive Medicine, Norfolk.Va. EE.UU (1984), King’s College University Hospital.H.Birthright Center for Fetal Medicine. London .U.K. 1986, Queen’s Charlotte Maternity Hospital. University of London. U.K.(1988), Guy’sHospital.University of London. UK. (1989), Center for Surgical Technologies. Univeridad Catolica de Lovaina ,Belgica. (1995). London Hospital Medical College. Academic Unit of Obstetrics and Gynecology. London.UK.(1995)

Producció Científica y Publicacions
Direcció de projectes de recerca i 14 tesis Doctorals en temes de la especialitat.
Director de Projectes de recerca. Beques del Fondo de investigaciones Sanitarias (3)(FISS) Director de Projectes de recerca. Beques post-Residencia del Hospital Clínic de Barcelona. Articles científics publicats en revistes internacionals indexades (95) (PubMed)
Articles científics publicats en revistes nacionals (15)
Capítols en llibres de la especialitat (10)
ponències en Congressos internacionals (61) i comunicacions científiques (141) Ponències en Congressos nacionals (91) i comunicacions científiques (128) Cursos, simposis i seminaris dirigits i impartits (140)

Scroll al inicio