Acadèmics

Figueras i Felip, Joan

1997

Premi

Discurs d'ingrés

Cognoms i nom: FIGUERAS FELIP Juan
Naixement: Barcelona

Resum C.V.
Cap Clínic “Estatutari” del Servei de Cirurgia General i Digestiva del Hospital “ Dr Josep Trueta”. Actualment en Comissió de Serveis. Especialista en Cirurgia General i Digestiva en 1980. Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) en 1984 amb la qualificació de Excel•lent Cum Laude per Unanimitat. Professor de la UB des de 1979 amb 30 anys de docència. Professor ajudant de classes pràctiques/encarregat de curso en l’àrea de coneixement de Anatomia/Ciències morfològiques del 1979-85. Professor associat metge en l’àrea de coneixement de cirurgia des de 1985 fins 1990. Professor Titular d’ Universitat per oposició del àrea de coneixement de Cirurgia des de 1990 fins la actualitat. Actualment en comissió de serveis.
Tinc reconeguts 5 quinquennis de docència ala UB, des de 1979 fins 2006.
Tinc reconeguts 4 sexennis d’ investigació per la CNEAI des de 1981-2006.
Acreditat com Catedràtic per la ANECA el 26 d’abril del 2009
He publicat 271 articles en revistes nacionals i internacionals. 178 en PubMed. Primer autor 49, coator de 110 i «senior» en 19. Factor d’ impacte acumulat 459,93 punts. Índex de “Hirsch” de 23 punts. He pronunciat o llegit 500 conferencies i comunicacions en congressos nacionals i internacionals.
He rebut 12 beques o ajuts oficiales, entre elles 9 FISS, de les quals soc investigador principal en 11. La darrera beca FISS el 2009.
He dirigit 12 tesis doctorals i dues mes que estan pendents de lectura.
He realitzat 4 períodes de formació en universitats estrangeres acreditades. Soc membre de 15 Societats científiques nacionals o internacionals. Membre d’honor de la AFC el 2009
Des de el punt de vista professional he treballat 31 anys pel sistema públic de Salut en diversos hospitals i he estat responsable del programa de trasplantament hepàtic del hospital de Bellvitge durant 15 anys. Tinc reconegut el quarto nivell de carrera professional del Institut Català de la Salut, que es la màxima dedicació que es pot obtenir en el ICS.
He rebut la menció de qualitat del Programa de doctorat MEDICINA a la Facultat de Medicina de la UB.
Coordinador del Diploma Interuniversitari Europeu sobre estratègies Oncoquirurgiques en tumors Hepato-bilio-pancreatics.
Cap d’Estudis de l’ensenyament de Medicina al Campus Universitari de Bellvitge durant 4 anys,
Secretari de la Comissió de doctorat del Departament Universitari de Cirurgia de la UB durant 8 anys. Membre del Consell del Departament de Cirurgia de la UB durant 8 anys.

Scroll al inicio