Acadèmics

Fernández-Llamazares i Rodríguez, Jaume

2016

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 2 de febrer de 2016
Secció : Tercera
Ingrés : (4 d’octubre de 2016)

Catedràtic de Patologia i Clíniques Quirúrgiques.
Àrea de Cirurgia (Especialitat Cirurgia General i Digestiva)
de la Universitat Autònoma de Barcelona. (BOE 26-4-2000),
(DOG 3-5-2000).
Cap de Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Badalona.
(DOG 6409. 3-7-2013)
41 anys d’Activitat Assistencial.
Ciutat Sanitària Vall d’Hebron (1973-1983) .
Hospital Germans Trias i Pujol (1983-2014) .
Quatre Trams assistencials. Nivell 4 de
Carrera professional.

37 anys d’Activitat Docent.
Universitat de Barcelona (1977-1982)
Universitat Autònoma de Barcelona (1982-2014)
Set trams docents Universitat.
32 anys d’Activitat Investigadora.
Cinc Trams d’Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència.(1983-2013)
Tesis Doctorals dirigides 52
Publicacions 317
Articles 154 (Factor d’Impacte 189,896)
Comunicacions 401
Conferències i Seminaris 185
Projectes subvencionats 15
Premis rebuts 13

28 anys d’Activitat de Gestió.
Tribunals: de Concursos oposició (53) i de Tesi doctoral (194).
Secretari del Departament de Cirurgia UAB. (1986-1993)
Coordinador de la Unitat Docent UAB – Germans Trias i Pujol (1993-1999)
Vicedegà d’alumnes de la UAB. (1999-2001).
Societat Espanyola de Cirurgia: Coordinador de la Formació Postgraduada (1993-2002)
Societat Catalana de Cirurgia. Secretari (1996-2002).
Membre de les Comissions Tècniques d’Avaluació de l’Institut de Salut Carlos III (FISS) (2001-2010).
Membre de la Comissió Nacional de Cirurgia. Ministeri de Sanitat i Consum (10-11-2006 fins 18-3-2014).
Cap del Departament de Cirurgia de la U.A.B (25-5-2014). En l´actualitat.

Scroll al inicio