Acadèmics

Fernàndez i Solá, Joaquim

2019

Elecció

Eleccció : 5 de febrero de 2019.

Secció : adscrit a la secció Segona.

Ingrés : 7 de maig de 2019, «Aspectes clínics i fisiopatológics de la miocardiopatia alcohólica», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Grau i Junyent.

 

Lloc de treball. METGE CONSULTOR SÈNIOR. Servei de MEDICINA INTERNA. Sala G111. Hospital Clínic de Barcelona. Carrer Villarroel 170. 08036 Barcelona.

Cap de la Unitat Assistencial de Sensibilització Central. Hosp Clínic-AISBE 2017-actual.

 

Currículum Acadèmic

–  Llicenciat en Medicina i Cirurgia Universitat de Barcelona 1976- 1981

–  Primer Premi Extraordinari de Llicenciatura Facultat de Medicina UB  1982

–  Doctor en Medicina i Cirurgia UB Tesi: Miocardiopatia Alcohòlica Cum Laude 1990

–  Foreign Certified Medical Degree.  Canadian Medical Council 1989

–  Felloswship in Neurology, Mc Gill University Montreal (Canada) 1989-1990

–  Acreditació de Recerca Avançada AQU 2004. Prof Contractat Doctor ANECA 2004.

–  Máster de Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. Fac. de Medicina. UB 2008

–  Professor Associat de Medicina UB des de 1997-2007.

–  Professor Agregat de Medicina AQU. Universitat de Barcelona des de 2007-actual

–  Secretari del Departament de Medicina. Fac.  Medicina i Cien Salut UB des de 2008.

 

Currículum Científic: ORCID:0000.0002.3218.0582.  Cod. Recerca UNESCO: 3205

– Membre del Grup de Recerca en Neurociències, Equip 704 Malalties Cardiaques-

Alcohol, Institut de Recerca August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 1995-actual.

– Tres estades internacionals formatives: 1) Montreal Neurological Hospital, Canada

1989, 2) Thomas Jefferson University, Philadelphia PA, USA. 1991, 3) National

Institutes of Health, Bethesda, MD USA 1993. Membre CIBEROBN 2003-actual.

PUBLICACIONS: Més de 150 articles científics originals indexats, 50 revisions, 25

editorials, 8 llibres, 25 cap llibre. Ha participat com IP i IA en més de 50 projectes

científics de recerca clínica i bàsica (20 internacionals), en 45 projectes privats i en

200 congressos mèdics nacionals i internacionals.150 conferències invitades (60 int.).

FACTOR d’IMPACTE: 450, Index Hirst 37,5.  Citacions referides: 4.500 (Pubmed)

 

Currículum Assistencial

– Metge d’Atenció Primària per oposició A.P.D. 1989

– Metge Especialista MIR de Medicina Interna, Hospital Clínic 1982-87

– Metge Becari Gouvernement du Quebec.Mc Guill University Montreal 1989-1990

– Metge Becari CYCIT Reintegració a Espanya de Doctors i Tecnòlegs 1990

– Metge Consultor Senior de Medicina Interna, Hospital Clinic des de 2007.

– Metge del Parlament de Catalunya amb menció honorífica personal. 1992-2008.

– Membre Com Deontologia-Ètica Mèdica Col.legi Of  Metges Barcelona 2000-2004

– Cap Unitat Assistencial de Sensibiltzació Central. Hospital Clínic-CATSALUT 2017-

– Coordinador de Qualitat Institut Clínic de Medicina Hosp Clínic des de 2000-actual.

– Membre i Secretary of Board of Directors, European Society on Biochemical Research

on Alcoholism (ESBRA)  2009-actual.  Revisor Europeu Beques  ERAB 2015-18

– Membre del Comitè científic i revisor de 15 revistes indexades de Medicina Interna,

Neurologia, Cardiologia i Alcohologia.

– Membre del Comitè d’Experts en Sensibilització Central Dept de Salut 2004-actual.

Scroll al inicio