Acadèmics

Fernàndez i Sabaté, Alfons

2004

Premi

Discurs d'ingrés

Premi Medicina i Sanitat Comarcals 2003
Títol treball premiat: «Barcelona i la SECOT, 1936-2002»

Nat a Barcelona el2 de desembre de 1934. Ensenyament primari «Écoles Françaises». Ensenyament secundari «Lycée Français».

Llicenciatura: Facultat de Medicina Universitària de Barcelona 1952-57. Alumne intern Càtedra Patología General (1955-56) Prof. Fernandez Cruz, i Patologia Quirúrgica (1956¬59) Prof. Piulachs. Examen final : «Sobresaliente». Doctorat: «Sobresaliente» (1969) =
Pseudoartri de tibia.

Títols acadèmics: Especialista Cirurgia General (1964). Especialista Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (1964). Rehabilitació (1964). Medicina d’Empresa (1966). «Cours Supérieur de COT», Fac. Med. París (1967). «Cours de Statistique Appliqué à la Medicine»,Univ. París (1967). «Assistant Étranger», Fac. Med. París (1967). «Assistant Étranger», Fac. Med. Lyon (1972). «Cours de Biomécanique de l’appareilllocomoteur», Univ. Bruxelles (1977).

Estudis a l’Estranger: Prof. Merle d’Aubigné, Paris, 1 curs acadèmic (2 beques franceses i 1 espanyola) ; Prof. Trillat, Lyon (beca francesa) ; Prof. Taillard, Ginebra (beca d’hospital) ; Prof. Zanoli, Bolonia (beca italiana) ; Prof. Scaglietti, Florencia (beca italiana) ; Prof. Vidal, Montpellier (beca d’hospital) ; Prof. Nissen, Londres (beca britànica).

Publicacions i Articles: 264. Comunicacions, conferències i lliçons: 595.

Tesis Doctorals dirigides: 15.

Llibres i Monografies: Comité Experts Control de Qualitat (1981), Conselleria de Sanitat. Classificació de prestacions ortopèdiques (membre de Ponència), Conselleria de Sanitat. Codi de classificació per a COT Méary 1983. 28 edició correspondència OMS 1988. 38 edició codi ICD-9-CM 1999. «Prevención de infección en COT 1999». Prevenció d’infecció quirúrgica en COT, conselleria de Sanitat, 2000. «Fracturas de la extremidad proximal del fémur» (566 pàg.) 2003. Barcelona i la Secot (biografies dels doctors Trias Pujol, Bastos Ansart, Trueta, Jimeno Vidal i Ponsetí (379 pàg.) Secot 2003. Manual SECOT de COT (equip editorial) (979 pàg.) 2003.
«Temarios de los Congresos SECOT 1988-2007». «Osteotomias de cadera y desviaciones axiles», 2009. «Los maestros europeos de la COT», 2001. «Nuestrosmaestros y fundadores, 1935 y 1947», 2013.

Docència: Prot. Univ. Barcelona Medalla d’Argent 1961-2004. Tutor de MIR a l’Hospital Vall d’Hebron 1966-71 i a l’Hospital de Bellvitge 1973-80. Organitzador i professor de COT a Unitat Docent de Bellvitge (equip fundador) 1980. Prof. Titular COT (BO E 1985). Organitzador de Docència MIR a l’Acad. de Ciències Mèdiques i Soc. Cat. COT de 1980 fins 1985 ( dos cicles de trieni). Organitzador de Cursos de Doctorat (programa bianual-32 crèdits) de 1990 fins 2000. Cursos de postgrau a Unitat Docent de Bellvitge: 51.
Professor emèrit, Universitat de Barcelona 2005.

Cursos rebuts : Espanya : 137, Estranger: 72. Assistència a Congressos : 77.
Exercici professional : Alumne intern per Oposició Càt. Prof. Piulachs. Professor ajudant 1961-1966. Metge assistent Càt. Prof. Piulachs 1961-66. Metge adjunt Centre de Traumatologia Vall d’Hebron 1966-71. Cap de Secció Hospital de Bellvitge 1966-82. Cap de Servei Hospital de Bellvitge BOE 1982 fins
jubilació 2004.

Membre de Tribunals: Places de Prof. Universitat, 42. Places de metge d’Hospital, 4. Tesis doctorals, 58.

Membre de Societats: Soc. Cat. Biologia 1963 (Inst. Estudis Cat.). Soc. Cat. COT 1963. «Soc. Française COT’ 1967. «Soc. Española COT’ 1970. «Soc. Internationale COT’ 1972 (per concurs amb treball). Soc. Cat. Cirurgia 1980. Soc. Europea Estudis Infecció COT 1982 (membre fundador). Membre corresponent Reial Acad. Medicina Catalunya (per premi) 2004.

Càrrecs acadèmics: Vocal de Junta Soc. Cat. Medic. Treball (ACM) 1964. Vicepresident i President Soc. Cat. COT 1976-81 i 1981-83. Vicepresident i President «Soc. Española COT’ 2001-03 i 2003-05, ara President sortint. Membre del Consell de Redacció de Revistes: 5. Membre de la Comissió de COT, Ministeri de Sanitat 1999-2005. Membre del Consell Català d’Especialitats 2000-05. Membre de la Junta de la «Soc. Française COT’ 2000-01. Membre de la Comissió d’Estudi de la Infecció Quirúrgica, «Ministerio de Sanidad» 1999. Vocal de Junta Acad. Ciències Mèdiq. 1978-83.

Altra publicació universitària : 1 a antologia poètica universitària 1958.

Altre premi: Premi Aspectes socials de la poesia de Maragall, Jocs Florals Ajuntament de Barcelona 1963.

Medalla d’Honor: «Société Française COT’ 2005.

Medalla Josep Trueta, al mèrit sanitàri de la Generalitat de Catalunya 2005.
premi Jordi Gol, a la trajectòria professional i humana, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 2011.

Membre d’Honor : «Sociedad Asturiana de COT’. «Sociedad Canaria de Evaluación del Daño Corporal». «Société Française COT’. «Sociedad Chilena COT’.

Any Trueta : Encarregat pel COMB, ACM i Univ. Barcelona de l’exposició i de la conferència biogràfica. Repetida 18 vegades per a tot Catalunya, a Andorra i a Mallorca.
(Barcelona, 6 març de 2006)

Scroll al inicio