Acadèmics

Fernández-Cruz Pérez, Laureà

2012

3a (CIRURGIA)

Llicenciatura: Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Premi Extraordinari de Llicenciatura, 1967. Doctorat Premi Extraordinari de Doctorat, 1970.
Títols Acadèmics: Professor de Cirurgia de la Universitat de Barcelona des de 1970. Catedràtic de Cirurgia per oposició des
de 1989. Coordinador de l’assignatura «Malalties de l’Aparell Digestiu» des del 2000.
Títols Hospitalaris: Cap de Servei Associat de Cirurgia General i Aparell Digestiu. Hospital Clínic de Barcelona, 1980-1996. Cap de Secció de la Unitat de Cirurgia Biliopancreàtica. Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), des de 1996. Cap de la Unitat de Trasplantament Reno-Pancreàtic des de 1994.
Formació postaraduada: Internat, 1964-1967, Universitat de Barcelona. Hospital Clínic de Barcelona, Servei de Cirurgia. Fellowship in Gastrointestinal Surgery, 1969-1970, Hópital Saint Antoine, Paris, França Bourse du Gouvernement Français•). Fellowship in Gastrointestinal Surgery, 1970-1971, General Infirmary, Leeds, Regne Unit (‘British Council Bursary»). Fellowship in Transplantation, 1978-80, University of California, San Diego, Estats Units d’Amèrica (Beca Cooperació Hispano-Nord-Americana). Joint research programme in Pancreas Transplantation, Minnesota-Barcelona 1985-1987.
Distincions honorífiques internacionals i nacionals: 1. Faculty Member of the «European Institute ot Telesurgery»
Strasbourg, on Laparoscopy Digestive Surgery. Des de 1994 fins l’actualitat. 2. Royal College of Surgeons ot Ireland. Dublin. Ireland. 66th Abraham Colles Lecturer, 1994. 3. Royal College of Surgeons. Edinburgh, Scotland. Duncan Foundation. Lecturer, 1994. 4. Membre d’Honneur de I»Association Française de Chirurgie 1995. 5. Member ot the Board of «Fundamentals of Laparoscopic Surgery» Leeds Institute tor Minimally Invasive Therapy, des de 1995. 6. Founding Member of European Digestive Surgery, 1995. Chairman of Training and Education Committee, 1996-1998. President of the Council, 1999. 7. Fellowship ad Hominem ot the Royal College ot Surgeons of Edinburgh, 1997. Major contributions in the field of Transplant Surgery. 8. Honorary Fellow ot the Royal College ot Surgeons, Edinburgh 1998. 9. Membre d’Honneur de l’Acadèmie de Chirurgie de Paris, 1999.10. Honorary Fellow ot Royal College of Surgeons, Ireland, 2007.11. Insígnia d’or de l’Hospital Clínic de Barcelona per la contribució al desenvolupament del trasplantament de pàncreas, 2008. 12. Honorary Membership del Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, juliol 2011. 13. Membre d’Honor de la Societat Catalana de Cirurgia, 2011.
Director de revistes nacionals i internacionals: 1- Acta Quirúrgica Cataloniae. 2- Cirugia Endoscòpica i Laparoscòpia. 3-
Associate editor: Digestive Surgery (Official Organ of European Digestive Surgery).
Director de Tesis Doctorals: De 22 Tesis Doctorals, tres van merèixer el «Premi Extraordinari’.
President d’Associacions Científiques: Nacionals: President de la Societat Catalana de Cirurgia, 2001-2005. President dels Actes Commemoratius del 75è aniversari de la Societat Catalana de Cirurgia, 2002. Internacionals: Chairman European Society tor Organ Transplantation, 1989-1994. President European Pancreatic Club, 1995. President European Digestive Surgery, 1999. President European Surgical Association, 2004.
Beques de Recerca: Dinou Beques FISS. Un Joint Research Programme in Pancreas Transplantation Barcelona-
Minneapolis (Minnesota , Estats Units d’Amèrica) 1985-1987.
Treballs publicats: Mès de 200 en revistes nacionals i internacionals. Autor de 3 llibres.
Contribucions més importants: 1. A partir de 1983 capdavanters a Espanya i a Europa amb el Prof. JMa Gil-Vernet en el desenvolupament del trasplantament clínic de pàncreas. 2. Desenvolupament de tècniques originals: a) amb el Prot. JM8 GiI¬Vernet la utilització del tracte urinari como a drenatge de les secrecions exocrines en el trasplantament de pàncreas. Transplant Proc 1985. b) reconstrucciò vascular de l’empelt pancreàtic miqançant l’anastomosi espleno-mesentèrica. Br J Surg 1993. e) cirurgia laparoscòpica de les glàndules adrenals: via transperitoneal vs via retroperitoneal. Ann Surg 1996. d) cirurgia laparoscòpica del pàncreas: 1- Tècniques de resecció amb preservaciò de la melsa. World J Surg 2002.2- Tècniques d’enucleació per tumors neuroendocrins. J Gastrointest Surg 2005. 3. CoHaboració en estudis multicèntrics nacionals i internacionals: Nacionals: a) anàlisi de l’enregistrament de la cirurgia laparoscòpica del pàncreas a Espanya, Cir Esp 2006. b) pancreatitis aguda necrótica: Estudi multicèntric espanyol, Hepatograstroenterology 1994. Internacionals: a) Estudi multicèntric europeu comparant l’eficàcia de la ciclosporina vs el tacrolimus en el trasplantament simultani de ronyó i pàncreas, Transplantation 2004. b) Estudio multicèntric europeu: Resecció pancreàtica per via laparoscòpica, Surgery 2005. c) Estudi multicèntric: Barcelona-Nagoya (Japó): Resecció del cap pancreàtic amb duodenectomia segmentària en tumors benignes del pàncreas, Ann Surg 2007. d) Estudi multicèntric europeu-Estats Units d’Amèrica: classificació clínica de la pancreatitis aguda, Ann Surg 2007. e) Estudi multicèntric europeu sobre la quimioteràpia i la radioteràpia en el càncer de pàncreas, Lancet 2001. Arch Sur 2001. N Engl J Med 2004. 4. Educació quirúrgica: Cirurgia General como a educació, no especialització, Ann Surg 2004.
En l’actualitat la Unitat de Cirurgia Endocrina i Biliopancreàtica de l’Hospital Clinic de Barcelona constitueix un centre de referència de formació especialitzada en cirurgia laparoscòpica avançada i en el tractament dels tumors exocrins i endocrins del pàncreas. EI programa de trasplantament clínic de pàncreas segueix sent el més actiu a Espanya i a Europa.

Elecció: 17.04.2012
Recepció: 28.04.2012
Títol discurs d’ingrés: «L’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona en la innovació i el desenvolupament de la cirurgia del pàncrees» Resposta de l’Acadèmic Numerari Dr. Marc-Antoni Broggi i Trias.
Medalla: número 57 (Dr. Francesc Solé i Balcells, Acadèmic Numerari Emèrit)

Scroll al inicio