Acadèmics

Fenoll i Brunet, Maria Rosa

2012

Elecció

Elecció : 10 de febrer de 2012
Secció : adscrita a la secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques)
Ingrés : 20 de novembre de 2012, «MEDINE, la xarxa temàtica Europea d educació mèdica: aportacions i
participació de Catalunya»

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Divisió VII (1984). Doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, amb premi extraordinari de Doctorat (1988/99 i 1999/00)

Des de l’any 1993, com a Professora Titular d’Histologia, ha impartit la docència d’aquesta matèria a estudiants de Medicina, al Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV). A més, ha coordinat dos Màsters interuniversitaris. És experta en comunicació audiovisual; ha implementat l’ús de les TIC en docència i ha compartit premis d’innovació docent del MEC, el premi Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya i de la URV

EI seu àmbit de recerca és la neurobiologia; fonamentalment, l’anàlisi estructural i funcional de la plasticitat sinàptica neuromuscular i, els efectes biològics de la llum làser en mamífers. Ha participat en 8 projectes competitius de recerca. Es coautora de 13 articles científics publicats en revistes d’impacte i de 8 capítols de llibre. Ha realitzat estades de curta durada al CNRS (Gif¬sur-Yvette, França) i a la Universitat Simón Bolívar de Caracas per la posta a punt de models d’estudi. Ha codirigit dos tesis doctoral, te avaluats positivament 2 sexennis de recerca i ha merescut reconeixement de la UNESCO

Acumula més de dotze anys d’experiència en diferents càrrecs de gestió acadèmica a la URV. Ha estat vicedegana acadèmica de Medicina, vicedegana de relacions internacionals, «fCTS coordinator» del programa Sòcrates-Era sm us i Secretària de la Facultat de Medicina. Va posar en marxa les relacions internacionals i els programes de mobilitat en aquest centre i ha dissenyat i posat en marxa el programes de mobilitat CAJAL i SICUE-SÉNECA a Espanya
Fora de la URV, ha exercit i ocupat càrrecs de gestió i per a la millora de la qualitat universitària en diverses institucions; tant a nivell regional (AQU, ACSUG), com estatal (PN ECU, ANECA) i Europeu (AMSE), on ha realitzat activitats de disseny, planificació i avaluació externa de titulacions i elaborat informes institucionals. A més, ha contribuït a la formació d’avaluadors externs en els Plans Nacionals de Qualitat del Consejo de Coordinación Universitaria i en els programes de acreditació i avaluació institucional de l’ANECA. Tot adaptant-los a les especificitats de Medicina

Ha participat en el disseny i desenvolupament de 5 projectes Europeus competitius: KIOSK, MED-NET2, DEBOMED, EPOWEB i MEDINE, (la vigent xarxa temàtica Europea d’educació mèdica). Ha sigut auditora i posteriorment membre del comitè executiu de l’Associació Europea de Facultats de Medicina (AMSE). Ha coordinat, junt amb el President de la Federació Mundial d’Educació Mèdica (WFME) i en representació d’AMSE, l’adaptació al EEES dels estàndards globals de qualitat per la millora de l’educació mèdica de la WFME. És membre actiu de l’Associació d’Educació Mèdica Europea (AMEE) i peer-review de la revista Medical Teacher. I ha format part dels equips de treball que van dissenyar les competències professionals bàsiques comunes dels llicenciats en Medicina formats a les Universitats de Catalunya (Programa DISSENY de l’AQU Catalunya), i elaborar la guia per a l’avaluació d’aquestes competències.

Scroll al inicio