Acadèmics

Estrach i Panella, María Teresa

2020

2a (MEDICINA)

Elecció Acadèmica Numeraria : 26 de juny de 2020.

Ingrés : Diumenge 19 de maig, “UN VIATGE AMB ELS LIMFOMES CUTANIS: 1976-2020”, resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il3ltre. Dr. Josep M. Mascarò i Ballester.

Elecció Acadèmica corresponent : 2 de febrer de 2016.
Secció : adscrita a la secció Quarta (Medicina Social).
Ingrés : 15 de noviembre de 2016, «Micosis fungoides de la clínica a la genètica»(PDF) , presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Mascaró i Ballester.

Nom i cognoms: María Teresa Estrach Panella.
Lloc i data de naixement: Girona, 4 de setembre de 1950.
Categoria Docent Actual: Catedràtic de Dermatologia. Universitat de Barcelona.
Categoria Assistencial Actual: Consultor Sènior . Servei de Dermatologia .Hospital Clinic Barcelona.

Títols acadèmics:
1973 Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Premi Extraordinari.Universitat de Barcelona.
1976 Especialista en Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona.
1978 Doctor en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona.
Experiència docent:
1976-1984 Professora Associada de Dermatologia, Universitat de Barcelona.
1984-2003 Professora titular de Dermatologia, Universitat de Barcelona.
2003- Catedràtica de Dermatologia, Universitat de Barcelona.
Experiència assistencial:
1973-1976 Metge Resident. Servei de Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona.
1979-1996 Metge Adjunt Servei de Dermatologia, Hospital Clínic deBarcelona.
1996-1999 Metge Especialista Sènior Servei de Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona.
1999-2006 Metge Consultor Servei de Dermatologia, Hospital Clínic  de Barcelona.
2007-2015 Cap de Servei de Dermatologia, Hospital Clínic de Barcelona.
Experiència en gestió universitària:
1988-1994Secretària de Departament Medicina, Facultat de Medicina Universitat de Barcelona
1995-2001 Vicedagana Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
2001-2008 Degana Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
Principals línies de recerca:
Limfomes cutanis. Epidemiologia Factors pronòstics. Immunohistoquímica,
Projectes de recerca subvencionats per agencies nacionals i internacionals
Com a Investigador Principal: 5 Com a Investigador Col·laborador: 6
Tesis Doctorals dirigides: sis.
Publicacions en revistes nacionals: 48. Publicacions en revistes d’àmbit internacionals:78.
Capítols de llibres 13 Monografies 15.
Aportacions a Congressos i Reunions Nacionals e Internacionals: 280. Conferències convidades: 78
Participació i organització de congressos, cursos , reunions Científiques, postgrau i formació continuada
Membre de societats científiques i comisssions avaluadores:
Associació de Dermatologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Academia de Dermatologia y Venereologia, AEDV.
Sociedad Ibero-latino americana de Dermatología.
Cutaneous Lymphoma Task Force EORTC.
European Society for Dermatological Reserach.
International Society of Cutaneous Lymphomas.
American Academy of Dermatology (AAD).
Board The UEMS Section of Dermato-Venereology.
EADV (European Academy of Dermatologgy and Venereology).
American Clinical Dermatologic Society INC North America.
Vocal Comisión de Acreditación a Catedráticos de Universidad, Comisión Ciencias de la Salud, ANECA.
Presidenta Comissió d´avaluació del professorat de Ciències Mèdiques i de la Salut AQU.
Presidenta Comisión MECES ANECA Ciencias de la Salud.
Avaluadora de proyectes FIS, AGAUR , ANEP . Experta avaluació professors titulars i catedràtics Ciències de la Salut
ANECA.
Altres:
Membre numerari Institut d´Estudis Catalans (IEC)
Presidenta Comissió Educació Mèdica.
Comissió Premi Tesis Doctorals Claustre de Doctors.

 

Enllaços .

Portal de la Recerca de Catalunya: Pàgina de l’investigador (csuc.cat)

Scroll al inicio