Acadèmics

Esteve i Cruella, Antoni

2016

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES))

Elecció : 7 d’abril del 2015. Acadèmic Afí (farmacia.
Ingrés : 29 de maig de 2016.

Elecció acadèmic corresponent : 18 d’octubre de 2005.
Ingrés : 17 d’octubre de 2006, «La investigació Farmacèutica i la medicina personalitzada. Un binomi esperançador».

Lloc i data de naixement: Barcelona, 5 de Gener de 1958.

FORMACIÓ:

1981 Llicenciat en Farmàcia.
Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia.

1986/87 Programa “Desarrollo Directivo-PDD I” / IESE.

1990 Doctor en Farmàcia.
Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia.

1998 Stanford Business School, Califòrnia (USA).
Executive Program for Growing Companies.

2000 Programa Enfocat de Control i Finances “Comprender la creación de valor en los procesos de negocio”, IESE.

ACTIVITATS PROFESSIONALS:

1982/83 Especialització en marketing farmacèutic.
McNeil Pharmaceutical, Pensilvània/USA.

1984 Responsable del Departament de Nous Productes dels Laboratorios Dr. Esteve, S.A. .

1985 Director de Marketing Laboratorios Dr. Esteve, S.A. .

1991 Director Divisió Internacional Laboratorios Dr. Esteve, S.A. .

2000 Membre Comitè Execitiu i Director de l’Àrea Científico-Comercial ESTEVE.

2005 President ESTEVE.

ALTRES ACTIVITATS:

1987 Fundador i Professor del Curs de Marketing Farmacèutic, Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia.

1988 Fundador y Professor del Màster de Gestió Empresarial per a la Indústria Farmacèutica, Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia.

1994 Membre del Council de la IFPMA, Ginebra (Suïssa) (Federació Internacional de la Indústria del Medicament).

1995 Professor invitat Cursos d’ Estudis d’ Utilització de Medicaments
Política de Medicaments «El Punt de vista de la Indústria Farmacèutica», Universitat Autònoma de Barcelona.

1997 Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Discurs “La Industria Farmacéutica y la Innovación Terapéutica. Un Binomio Inseparable”.

1998 Chairman del Comitè ACTE (IFPMA Advisory Committee on Trade and Economics).

2000 Membre del “Consejo Asesor de los estudios de graduado superior en Biotecnología de la UAB” .

2001 Membre del “Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia y Tecnología” .

2002 Membre del “Consejo de Administración de Discovery Labs.
Doylestown, PA. USA.” .

2003 President del Consell d’ Administració del CTBT (Centre de Transfussió i Banc de Teixits), Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya.

2003 Membre del “Comité Asesor del SCH (Santander Central Hispano).

2004 Membre del Consell Assessor de la UCH (Unió Catalana d’Hospitals).

2004 Membre del Comité de Directors de Hemispherx. Philadelphia, PA. USA.

2004 Membre del Consell Assessor del Centre de Regulació Genòmica, Barcelona.

2004 Membre del Patronat Fundació Catalana per a la Recerca.

2004 Membre del Patronat Fundació d’Investigació Sant Pau.

2005 Membre del Consell Assessor de Recerca Biomèdica, Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

2005 Membre Fundació Catalana per l’Esport.

2005 Vice-president de Farmaindustria.

2005 Vocal del “Jurado del Premio a la Innovación Tecnológica”,X Edición de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial.

2006 Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

2006 President de Farmaindustria

Scroll al inicio