Acadèmics

Esquerdo i Rodoreda, Francesc

1921

03-07-1921. (Barcelona, 26-11-1883 – B. 27-07-1956). Doctorat amb la tesi “Datos que aporta al diagnóstico el examen microscópico de la sangre” (M. 1906). Cap de servei de Medicina Interna de Santa Creu; des del 1915 organitzà cursets de Clínica Mèdica. Professor lliure de Patologia Mèdica de la Universitat Autònoma. Participà en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. S’implicà en tasques d’organització de l’Hospital. Dimití com a acadèmic el 16-4-1948, passant a honorari.
DI: «Contribución al estudio de la aortitis crónica». Resposta: Jaume Guerra i Estapé

Scroll al inicio