Acadèmics

Espasa i Oliver, Ramon

2010

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 26 d’octubre de 2010
Ingrés: 17 de maig de 2011 «Paradoxes a la Medicina del segle XXI»

Títol de Llicenciat en Medicina.U.B.(1965) Especialista en Cirurgia General.U.B.(1968) Doctorat en Medicina. Tesi sobre «Estudi de la teoria de la sensibilitat tròfica de Ramon Turró».(1975).Sobresalient cum laude.
Metge adjunt a la Càtedra Quirúrgica II del Hospital Clínic de Barcelona.(1968).Metge adjunt del Servei de Cirurgia General del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (1970).Cap Clínic de Cirurgia Digestiva a la Ciutat Sanitària Prioceps d’Espanya de l’Hospitalet de Llobregat( 1976).
Conseller de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya. President del Govern: Molt Honorable Senyor Josep Tarradellas. (1977-1980)
Diputat Parlament de Catalunya(1980-1986).Diputat al Congreso de los Diputados (1986-1996). Senador (2000-2006).
Facultatiu emèrit de l’Hospital Universitari de Bellvitge en reCOneL’i:ement a la dedicació professional a la sanitat pública (200ï).Membre de la Comissió d’Ètica Assistencial de l’Hospital de Bellvitge ( 2007).Membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, de la Societat Catalana de Cirurgia ide la Societat Catalana de Salut Pública

PUBLICACIONS I TREBALLS (selecció)
Ponent al X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Perpinyà. (1976) Responsable i coordinador general de l’àmbit d’Estructura Sanitària del Congrès de Cultura Catalana (1977).
Coautor dels llibres sobre salut pública: La sanidad hoy.(Ed.Avance). La salud, exigencia popular.(Ed.Laia)Servei Nacional de Salut, una alternativa democràtica.(Ed.Laia). (1977-
1979).
Elaboració del Mapa Sanitari. Primera proposta oficial a Catalunya i Espanya de Regionalització Sanitària i de les bases per un Servei Nacional de Salut.(1980) «Financiación y equidad», ponència al2n Congrés Nacional de Salut Pública, Madrid.( Sept.8ï).
«Estrategias para un nuevo modelo de saluci», VI Congrés Mundial de MedicinaSocial. (Sept.89) «El model sanitari català en el context de la sanitat a Espanya. XI Conferència Internacional de la International Association of Health Policy in Europe, Barcelona. (Maig 99)
«Veinte años de la Ley General de Sanidad», ponència a les XXV Jornadas de Debate FADSP,
Santiago de Compostel •la. (Nov. 2006)
(Comitès d’Ètica Assistencial de Catalunya, Barcelona.(Feb. 2006)
«Importancia de la gestión sanitaria pública». ]ornadas F ADSP Y FSE, Madrid.( Feb 2007)

MEMBRE(DIPUTAT /SENADOR) DE LES COMISIONS PARLAMENTARIES QUE HAN ELABORAT LES SEGUENTS LLEIS.
Llei de donació i utilització d’embrions (L. 42/88).
Llei de Tècniques de Reproducció Assistida (L. 35/88). Llei d’organismes modificats genèticament (L .15/94).
Llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica (L .41/2002).
Llei de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut (L. 16/2003).
Llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda ,subministrament i
publicitat dels productes del tabac. (L. 28/2005)
Llei sobre tècniques de reproducció humana assistida. (L. 14/2006)
Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris(L. 29/2006)

Scroll al inicio