Acadèmics

Escrich i Escriche, Eduard

2018

Elecció

Elecció : 13 de febrer de 2018.

Secció : adscrit a la secció Primera.

Ingrés : 5 de juny de 2018, «Perquè? com? i què?dels efectes dels lípids de la dieta sobre el càncer de mama. Aportacions originals del Grup Multidisciplinar per a l’Estudi del Càncer de mama», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Ramon Segura i Cardona.

Eduard Escrich i Escriche. Llicenciat en Biologia per la UB. Posteriorment estudià Medicina a la mateixa Universitat i es Doctorà, amb la màxima qualificació, en Cancerologia a la Facultat de Medicina de la Universitat París-Sud i en Biologia per la de Barcelona.

Activitat Docent: Professor a la Facultat de Medicina de la UAB des de 1984, Titular d’Universitat des de 1992. Professor de Fisiologia Mèdica des de 1984 i, a partir de 2011, de Nutrició Humana. A més, ha tingut les responsabilitats de crear l’assignatura de Nutrició Humana i quatre pràctiques de Fisiologia del Grau de Medicina, i també la de coordinar diverses assignatures de la Llicenciatura i del Grau de Medicina i de Màsters Oficials. Així mateix, és Director i/o Professor d’estudis de doctorat des de 1978 fins a l’actualitat en diverses Universitats i Professor de les Universitats d’Estiu de Córdoba (2005-10), Internacional Menéndez Pelayo (2007-12) i Aranjuez (2013). Ha contribuït també a organitzar i impartir activitats d’innovació docent basades en l’autoaprenentatge, els sistemes interactius i el treball en format taller i ha col·laborat amb programes de la UAB d’innovació docent i educativa i en el programa “Tutoresport” d’esportistes d’elit que cursen estudis de Medicina (RD 1856/1995, art. 11). D’altra banda, ha format part de diverses comissions de docència i de planificació o de revisió dels plans d’estudis de Medicina. És coeditor i coautor de les tres darreres edicions d’un llibre de text de “Fisiologia Humana”.

Activitat Investigadora: El seu àmbit de recerca és en el camp de la oncologia, concretament en el del càncer de mama. Inicialment a l’Hospital Clínic de Barcelona i als Leon Berard i Gustav-Roussy a França. Des de 1984, a la Facultat de Medicina de la UAB on va fundar i dirigeix el “Grup Multidisciplinari per a l’Estudi de Càncer de Mama” (GMECM) (http://gmecm.uab.cat), grup reconegut dins del Pla d’Investigació de Catalunya des de 1994 com a Xarxa Temàtica d’Estudi del Càncer de Mama i com a Grup d’Investigació de Qualitat. El seu projecte d’investigació es centra en l’estudi dels efectes de la dieta sobre el càncer de mama. Aquest, es desenvolupa en dos grans línies, una en un estudi multicèntric en tumors humans i un altra a través d’un model experimental. En ambdós casos, els objectius contemplen l’estudi integrat dels aspectes clínics, morfològics i dels mecanismes moleculars implicats (Veure línies d’investigació i resultats a l’anterior pàgina web). En el seu laboratori s’han format més de 60 investigadores en la recerca del càncer.

En qualitat d’Investigador Principal, ha obtingut els següents projectes: 1 Europeu COST, 8 competitius, 13 Convenis, 8 Ajuts i 6 Xarxes Temàtiques. Així mateix, ha estat investigador dels següents projectes: 1 Europeu COST i 2 competitius i ha establert 4 convenis amb altres Institucions, 2 Internacionals i 2 Nac. Autor de 117 publicacions, que inclouen 2 llibres i 9 capítols de llibre. Director de 15 Tesis Doctorals i 21 tesines. Ha presentat més de 100 ponències i més de 250 comunicacions en Congressos Internacionals i Nacionals. Entre 2011-2014 ha dirigit l’Institut Universitari d’Investigació Biomèdica CST-UAB.

Fundador i Director de les 32 edicions d’uns Seminaris Internacionals (http://gmecm.uab.cat, apartat “Seminaris”). Aquesta activitat es programa setmanalment durant tot el curs i atorga el títol universitari de postgrau en càncer de mama més antic de l’Estat Espanyol. Durant les 31 edicions ja celebrades s’ha desenvolupat un total de 1092 conferències i han participat fins ara 664 ponents diferents.

Derivat de la seva afició a la pràctica als esports de muntanya i de la seva especialitat en Fisiologia Mèdica, ha participat en estudis de recerca en fisiologia i medicina de l’altitud als Andes i a l’Himàlaia. Destaca el realitzat a l’expedició “El Cim” (2003) organitzada per TV3 a l’Aconcagua (6962 m), en la que va ser membre de l’Equip Mèdic de la expedició, dirigint una recerca sobre “Trastorns del son en altitud” realitzant polisomnografies, espirometries i mesures de saturació d’oxigen a altituds fins a 5930 m.

Tasques de gestió a la UAB: Consell de Govern i Claustre en diferents períodes (1991 fins actualitat), Comissions Seguiment Econòmic (1995-8) i Relacions Internacionals (2000-2), Delegat en dues Escoles Adscrites d’Infermeria (1993-6;2007-15), Director de la Unitat de Fisiologia Mèdica (1993-2004). Responsable del conveni UAB-Consorci Sanitari de Terrassa (2011-2014), formant part de la Comissió Executiva i del Plenari de Direcció. Responsable del Conveni amb els Hospitals de la província de Villaclara a Cuba (1997-2013). Responsable i Professor d’activitats de transferència de coneixent sobre càncer de mama dins del Programa de la “Universitat a l’Abast de Tothom” de la UAB (1996-9).

Altres mèrits: Avaluador projectes de la ANECA des de 1989. Revisor de diverses Revistes científiques internacionals. Membre Comissió avaluadora beques Govern Andorrà i dels Jurats de diversos Festivals de Cine Mèdic -1992-2010- (Espanya, França i Portugal). Membre del Comitè d’experts de 3 consensos internacionals sobre Nutrició i la Salut, com a especialista en temes de càncer (2004,2005,2008) i 1 Estatal de la “Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética sobre Las Grasas y los Aceites en la Alimentación de la Población Española Adulta” (2015). Membre de 14 Societats Científiques i “Medical Advisor” de la “American League of Women Against Cancer” (USA). Ha rebut diverses ajudes i premis d’investigació i diversos reconeixements públics a la trajectòria investigadora en el camp de la Nutrició i la Salut.

Scroll al inicio