Acadèmics

Elosua i Llanos, Roberto

2014

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 1 d’abril de 2014

Coordinador del Grup d’Epidemiologia Genètica Cardiovascular
Institut Hospital del Mar d’ Investigacions Mèdiques (IMIM).
Roberto Elosua, es va llicenciar en Medicina per la Universitat de avarra en 1988 i es va doctorar en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1997. És especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Actualment és coordinador del Grup d’investigació de Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l’IMIM lloc on desenvolupa la seva activitat investigadora a temps complet des de 1996 (www.imim.es).
La seva recerca es centra en l’estudi de l’epidemiologia i de les bases genètiques de les malalties cardiovasculars i els seus factors de risc. L’equip de treball està constituït per un grup multi disciplinar format per epidemiòlegs, biòlegs, bioquímics, cardiòlegs i bio-estadístics que s’han associat per abordar conjuntament el problema de les malalties cardiovasculars.
EI més conegut dels estudis en que hi participa és el projecte REGICOR (REgistre GIroní del COR, www.regicor.org). Actualment. està treballant en la investigació dels factors protectors cardiovasculars en el Sud d’Europa (activitat física i dieta mediterrània) que puguin explicar l’anomenada paradoxa mediterrània, definida per una alta prevalença de factors de risc i una baixa incidència de malaltia cardiovascular. A més a més, també hi participa en l’adaptació de les funcions de risc cardiovasculars al Sud d’Europa en coHaboració amb els investigadors del Framingham lleart Study, l’anàlisi del pronòstic diferencial d’homes i dones desprès d’un infart de miocardi, l’estudi del paper de l’oxidació lipídica en el desenvolupament de les malalties arterioescleròtiques. En el camp de la genètica cardiovascular està liderant conjuntament amb altres investigadors internacionals un estudi de genotipatge global del genoma per identificar variants genètiques associades amb l’infart agut de miocardi.
Els resultats d’aquestes línies d’investigació apareixen en 198 articles científics publicats en revistes internacionals i nacionals d’alt impacte i mes de 25 capítols en llibres. Els seus treballs han rebut 7617 cites i el seu índex h es de 44 (44 articles amb mes de 44 cites), amb una mitjana de cites per article de 29,99. És investigador de més de 47 projectes subvencionats per entitats públiques o societats científiques estatals i xarxes temàtiques del lnstituto Carlos III. EI seu grup de recerca està reconegut per l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca com grup consolidat. L’any 2008 va rebre l’Acreditació de Recerca de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Com activitat docent imparteix cursos de postgrau, es professor conferenciant de la Universitat Pompeu Fabra i participa com professor en cursos monogràfics sobre l’epidemiologia de las malalties cardiovasculars.
Es coinventor de dues patents d’àmbit Europeu.

Scroll al inicio