Acadèmics

Durfort i Coll, Mercè (1943-2022)

2000

Elecció

Elecció : 2 de maig de 2000.
Secció : adscrita a la secció Primera (Ciències bàsiques, diagnòstiques i terapèutiques)
Ingrés : 12 de desembre de 2000, «Organs diana dels principals parasitosis de mol·luscs d’interès gastronòmic» (Rev. RAMC, vol. 17, núm. 3, pp. 97-103)

Doctora en Biologia per a la Universitat de Barcelona (1973). Professora adjunta de Citologia i Histologia (1974-1983) i Catedràtica de Biologia Cel.lular des de 1985. Adscrita a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Càrrecs de gestió acadèmica: Vicedagana de docència (1983-1986), Presidenta de la Comissió Cultural de la Facultat de Biologia (1980 fins l’actualitat), Presidenta de la Comissió de Dinamització Lingüística de la mateixa facultat (1994 fins l’actualitat). Cap de la Unitat de Biologia Cel.lular (1986-1995) i Directora del Departament dedes de la seva creació ( 1995-2001). Docència: La docència que ha impartit i imparteix actualment abarca els diferents cicles de la llicenciatura de Biologia: Citologia, Histologia, Histopatologia, Biologia de la reproducció i cursos de doctorat sobre microscòpia electrònica i Biologia de la reproducció. Vinculada amb el món editorial ha traduit molts textos de microscòpia i tècnica histològica, així com llibres d´histologia i de biologia cel.lular, editats preferentment per Masson editorial i Editorial Omega. Cal destacar la coordinació de l’obra BIOLOGIA MOLECULAR DE LA CEL.LULA d’Alberts i col. (quatre edicions en castellà i una edició en català). És autora de diversos vídeos metodològics : Tècniques histològiques animals. Tècniques histològiques vegetals. Tècniques d’obtenció de preparacions vegetals. Introducció a l´estudi dels teixits vegetals. La fixació. La microtomia. La tinció. Introducció a l´interpretació dels teixits animals. Reconeixement de preparacions vegetals. Histotologia normal de mol.luscs bivalves. Mirar, veure i interperpretar ,etc. són alguns dels títols de laserie editada pels Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i l’ICE( 1984-1993). Recerca: la seva recerca es centra en tres línees que tenen punts en comú: Biologia de la reproducció en espècies que tenen interès en aquicultura, histopatologia de mol.luscs bivalves i crustacis així comprocesos de bioacumulacióen mol.luscs i crustacis d´interès en aquicultura. Direcció de deu tesis doctorals, co-direcció de quatre tesis doctorals. Tutories de 23 tesis doctorals. Forma part de la Xarxa temàtica de Biologia de la Reproducció, des de el seu inici i de la Xarxa temàtica d´aquicultura, també des de la seva creació (1995). Pertany al Centre de Referència de Recerca i Desenvolupament en Aquicultura de la Generalitat de Catalunya (1997). Pertany a diverses societats científiques del pais (Societat Catalana de Biologia, Institució Catalana d´Història Natural, Societat Catalana d´Història de la Ciència i de la Tècnica, així com de diverses societats espanyoles (Sociedad Española de Biologia celular ,Sociedad Española de Microscopia Electrónica, Sociedad Española de Histologia y Ingenieria Tisular) i internacionals (Protistologues de Langue Française) entre altres del seu àmbit d´estudi. Es membre de l’Institut d´Estudis Catalans (1987) i enva ser presidenta de la Secció de Ciències Biològiques del 1992 al 2001. És membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1993 .- DURFORT i COLL, Merce – Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (racab.cat) ). Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2000). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol (2001) i la Creu de Sant Jordi (2004). Soci honorífic de l’Institució Catalana d´Història Natural (2005).

Premi de Fotografia Científica atorgat per la Sociedad Española de Bioquímica (2013).
Premi EDC NATURA: Estudio. Fundación Omacha. Vila-Real (Castelló). (2014)
Membre d’Honor de la Cátedra Santiago Ramón y Cajal. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba) ( 2014).
Socia d´Honor de la Societat Catalana de Biologia. (2014).

 

Enllaços d’interès :

Reconeixements.-

Institut d’Estudis Catalans (iec.cat)

Mostra bibliogràfica en homenatge a la Doctora Mercè Durfort i Coll al CRAI Biblioteca de Biologia | Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació – CRAI UB

Entrevista a publicada al magazin  «La Mira», 2 de novembre de 2021 “La vida és complexa. Hi ha una diversitat extraordinària de formes senzilles però a la vegada barroques” – LA MIRA – Magazín

Notícies.-

Institut d’Estudis Catalans, Institut d’Estudis Catalans (iec.cat)

Revista Mètode, Universitat de València, Mercè Durfort, una gran dama de la ciència – Revista Mètode (metode.cat)

Scroll al inicio