Acadèmics

Duran Reynals, Francesc

1959

Discurs d'ingrés

(Barcelona, 1899 – New Haven, USA, 1957). Era membre corresponent de la RAM de B. per premi des de l’any 1936. Estudià a Barcelona, llicenciant-se el 1925, quan ja havia publicat alguns treballs. Treballava al Laboratori Municipal on fou un dels últims deixebles de Ramon Turró. Va obtenir una beca per anar a l’Institut Pasteur de París, i després l’Institut Rockefeller de New York. Es va quedar a treballar als USA, passant el 1938 a New Haven, a la universitat de Yale. Va descobrir el factor de difusió, i després es dedicà a l’estudi del càncer, defensant la possible etiologia vírica. Ha estat un dels científics més importants de Catalunya a la primera meitat del segle XX. El títol d’acadèmic d’honor li va ser atorgat amb caràcter pòstum.

Scroll al inicio