Acadèmics

Alvarez de Toledo Elizalde, Juan

2021

Premi

Discurs d'ingrés

Premi : premi Professor Joaquín Barraquer, 2021. Títol treball premiat :“Long-term anatomical and funtional outcomes after autokeratoplasty”.

Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirurgia).

Ingrés :  Dimarts 7 de juny de 2022.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, ​​amb la qualificació d’Excel·lent, al juny de 1987. Qualificat amb el núm. 250 a l’examen M.I.R. de 23 de gener de 1988. Obtenció de títol de Metge Especialista en Oftalmologia amb data 1 de Gener de 1992 després de cursar estudis com a Metge Intern Resident al Centre d’Oftalmologia Barraquer entre els anys 1988 i 1992. Cap de Metges Residents del Centre d’Oftalmologia Barraquer durant el curs acadèmic de l’any 1991. Exercici professional com a Metge Col·laborador del Centre d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona des de Gener de 1992, desenvolupant activitats clínico-quirúrgiques al Departament de Cirurgia del Segment Anterior i Cirurgia Refractiva, practicant en els darrers 7 anys entre 150 i 200 trasplantaments de cornea a l’any. Subdirector mèdic i coordinador del Departament de Cirurgia del Segment Anterior del Centre d’Oftalmologia Barraquer des de Gener de 2017. Metge responsable del Departament de Conservació de Còrnies del Banc d’Ulls per al tractament de la ceguesa de Barcelona.

Cursos de Doctorat realitzats a la Universitat Autònoma de Barcelona: – Cirurgia i anatomia quirúrgica de les deformitats craneofacials.U.A.B.92-93 – Cirurgia plàstica i reparadora I. U.A.B. 1992-93. – Patologia de la mà. U.A.B. 1992-93. – Cirurgia Ocular. Institut Barraquer. 1992-93. – Seminaris de patologia laringofaringea i cervical. U.A.B. 1992-93. – Adenopaties cervicals. U.A.B. 1992-93. – Anestèsia i reanimació a O.R.L. U.A.B. 1992-93. – Patologia del Maluc. U.A.B. 3, 4 i 5 de juny de 1993. – X Curs de Patologia de laparell locomotor. U.A.B. 3,4 i 5 de juny de 1993. – Microcirurgia Ocular. 1993-94. Institut Barraquer. – Oto-Neurologia. 1993. Universitat Autònoma de Barcelona. – Nervi Facial. Servei d’ORL.1994. Universitat Autònoma de Barcelona. – Novetats en Patologia oto-neurològica. Servei d’ORL. U.A.B.1994.

Doctorat en Medicina i Cirurgia amb grau d’Excel·lent Cum Laude a la Universitat Autònoma de Barcelona per la tesi titulada “Evolució a llarg termini de l’astigmatisme després de queratopalstia penetrant per queratocon: evidència de recurrència tardana” al novembre de 2015. Fellow de l’European Board of Ophthalmology des de Maig de 2016. FEBO. Fellow de l’European Board of Ophthalmology-Especialista a Catarata i Cirurgia Refractiva des de Octubre 2017. FEBO-CR. Curs d’especialitat teoricopràctica al Banc d’Ulls i cultiu cel·lular d’endoteli corneal realitzat al Cornea Bank of the Netherlands Ophthalmic Research Institute. Amsterdam, 19-31 de març de 1990.

Curs de perfeccionament en mètodes de cultiu corneal al Cornea Bank de la Christian Albrechts Universität de Kiel. Març de 1994. Curs de perfeccionament a Fotoqueratomileusis assistida amb làser a la Clínica Barraquer de Santafe de Bogotà, Colòmbia, Febrer de 1997. Curs de perfeccionament a DSAEK-DMEK. NIIOS Institute. Còrdova, 2 d’octubre de 2009. Curs de Bones Pràctiques Clíniques per a Investigadors d’Assaigs Clínics. Barcelona, ​​octubre de 2014. Participant a la redacció dels “Principis de Barcelona” 2018 per a l’ocupació ètica de teixits humans en trasplantament de teixits.

Scroll al inicio