Acadèmics

Curtó i Soler, Conrad

1992

Premi

Discurs d'ingrés

Neix a Barcelona el dia 24 de juliol del 1922. Després de cursar el Batxillerat (Institut Ausiàs March), obté el títol de Perit Industrial Químic. L’any 1962 es llicencia en Medicina i Cirurgia, obtenint el grau en el mateix any. L’any 1962 és nomenat Professor d’Hematologia de l’Escola d’ATS, especialitat en Anàlisis Clíniques (1962-1973). Cap de Servei del Laboratori d’Anàlisis Clíniques de la Clínica Quirúrgica I de la Facultat de Medicina de Barcelona (1962-1971). El 1963 cursa les assignatures de doctorat. Nomenament de Professor Ajudant de Classes Pràctiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1965-1967). L’any 1966 obté els títols de Metge Especialista en Anàlisis Clíniques i Metge Especialista en Hematologia. Metge de Guàrdia d’Urgències en el Laboratori Central d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Clínic de Barcelona (1967-1972). L’any 1969 obté el títol de Metge Especialista en Medicina del Treball. Col·laborador del Laboratori d’Hematologia de l’Hospital Clínic (1971-1975). L’any 1974 guanya la plaça de Titular d’Anàlisis Clíniques a la Seguretat Social, que exerceix a Cornellà fins l’any 1981, i del 1981 fins al 1987 a Mataró. El 1990 defensa la seva tesi doctoral “Aspectes Sanitaris dels Arxius Parroquials de Sant Feliu de Cabrera, Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils en els Segles XVI, XVI i XVIII”, que obté la qualificació de “Cum Laudem”. El 1992 ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya com a Acadèmic Corresponent. És autor de diverses monografies sobre Historia de la Medicina. Altres titulacions: Diploma en Exploracions i Semiologia Reumàtiques (Càtedra Professor Fdez. Cruz,1963); Diplomat en Sanitat (Escuela Nacional de Sanidad, 1964); Diploma d’Angiologia (Clínica Mèdica I, Professor A. Pedro Pons, 1965); Curs d’Hematologia (Escola d’Hematologia Ferreras Valentí, Càtedra Professor A. Pedro Pons, 1965); Diplomatura de Metge d’Empresa (1972).

Scroll al inicio