Acadèmics

Cruz i Martínez, Daniel

2010

Elecció

Discurs d'ingrés

Dades personals

Nom i Cognoms: Daniel Cruz Martínez
Lloc i data de naixement: Cádiz, 1/9/1963

Formació i títols
Especialista en Psicologia Clínica.
Llicenciat. Universitat Autònoma de Barcelona, 1986.
Reconeixement de Suficiència Investigadora 2002. Tesi de Llicenciatura: “Estudio de los contenidos temáticos de un grupo de padres”. Programa de Doctorat sobre Psicopatologia Infanto-Juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1997/98.
Psicoterapeuta acreditat per la Federació Europea de Associacions de Psicoterapeutes.
Diploma en “Gestión clínica de servicios de salud mental IAS1”. Fundació universitària EADA, 2008.

Activitat professional
Adjunt sènior del Servicio de Psiquiatria y Psicologia del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, des de octubre de 2006, adjunt numerari des de abril de 1991.
Coordinador del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Hospital Sant Joan de Déu de la comarca del Garraf (Barcelona), des de 1994.

Activitat docent
Professor Associat de la Universitat de Barcelona (2005/07).
Tutor de Centre de Pràcticum de Psicologia Clínica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona des de 1995.
Professor y tutor de pràctiques del Cicle de Formació en Psicologia Clínica infanto-juvenil (1991/2008), Professor y supervisor del Curs de Formació de Psicoterapeutes (1993/ 2007) del Hospital Sant Joan de Déu.
Tutor de pràctiques del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut de la UB des de 2008.
Professor del Curs de Formació Teòrica per a PIR y MIR, organitzat per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya des de 1998.
Col•laborador docent de la Fundació Ferran Angulo (2000/07).
Docent de la Escuela Profesional de Pediatría y Puericultura para A.T.S. y Diplomados en Enfermería de la Universitat de Barcelona (1985/87).

Societats. Congressos. Publicacions
Membre associat de la Fundació Ferran Angulo des de 1986.
Membre associat de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente des de 2001.
Membre associat de la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – Asociación Española de Neuropsiquiatría des de setembre de 2004. Vocal de la Junta Directiva de la Secció Catalana des de setembre de 2005.
Membre de la junta del Congrés Català de Salut Mental del Nen i de l’Adolescent des de gener de 2010.

Participació com a ponent en 43 jornades, 10 congressos, 10 cursos de formació de formadors. Col•laboració en la organització de 14 jornades.

Autor de 25 publicacions: 6 en llibres, 10 en tractats, 10 en revistes.

Scroll al inicio