Acadèmics

Valero Mayor, Cristina

Discurs d'ingrés

Premi: Premi en Honor del Acadèmic Dr. Francesc Salvà i Campillo, 2023.

Títol del treball premiat: “The association between tumor mutational burden and prognosis is dependent on treatment context (Nature Genetics, vol. 53, gener 2021, pp. 11-15)

Secció: adscrita a la secció Tercera (Cirurgía)

Ingrés:

MÈRITS ACADÈMICS I PROFESSIONALS:

*Llicenciatura en Medicina, amb honors i Premi Extraordinari de Llicenciatura (09/2007-06/2013), Universitat de Barcelona, Barcelona.

*Especialitat en Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll, amb honors (05/2014-05/2018), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

*Doctorat en Cirurgia, amb honors cum laude i Premi Extraordinari de Doctorat (11/2016-07/2018), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

*Diploma en Estadística de les Ciències de la Salut, amb honors (10/2016-06/2018), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

*Màster en Diseny i Anàlisis de l’Investigació en Ciències de la Salut (10/2018-09/2020), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

*Fellowship en Cirurgia Oncològica de Cap i Coll (07/2021-06/2022), Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, US.

POSICIONS LABORALS:

*Resident en Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (05/2014–05/2018), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

*Research Fellow Head & Neck Oncology (08/2018–12/2020), Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, US.

*Research Associate Head & Neck Oncology (12/2020–06/2021), Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, US.

*Clinical Fellow Head & Neck Oncologic Surgery (07/2021–06/2022), Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, US.

*Visiting investigator (07/2022–12/2022), Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, US.

*Adjunta en Otorinolaringologia I Cirurgia de Cap i Coll (09/2022–Present), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

*Professora Associada Mèdica en Otorinolaringologia (09/2022–Present), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

SOCIETATS:                                                                                                                                         

*Membre actiu de la Societat Espanyola d’Otorinolaringologia (SEORL), de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia (SCORL), de la Societat Multidisciplinar de Glàndules Salivals (MSGS), del comitè d’examinació del programa GOLF de la International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS) i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC).

PREMIS I MENCIONS ESPECIALS:                                                                                             

*Premi Extraordinari Llicenciatura en Medicina, Universitat de Barcelona, 2013.

*Posició 89º en el MIR de 12,202 aplicants, 2014.

*Premi a la millor publicació, Societat Catalana d’Otorinolaringologia, 2017.

*Graduada amb honors, Diploma en Estadística en Ciències de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

*Doctorat en Cirurgia amb Honors cum laude, Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.

*Premi Extraordinari de Doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.

*The Chairman´s Award for Excellence in Clinical Research, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2020.

*Annual proffered paper session award, New York Head and Neck Society, 2021.

*Premi ATOS medical a la millor publicació, Societat Espanyola d’Otorinolaringologia, 2023.

*Premi Francesc Salvà i Campillo a la millor publicació, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2024.

MÈRITS CIENTÍFICS:

Autora de >50 publicacions, de les quals 43 en el primer quartil (Q1) i 18 com a primera autora, múltiples en revistes d’alt impacte com Nature Genetics, JAMA Oncology, Nature Biotechnology, Journal of Clinical Investifation, Cancer Research, Nature communications o Nature Partner Journals precision oncology. Actualment 1497 citations, un índex h de 18 i un índex i10 de 27. Direcció de >5 tesis, i múltiples presentacions en congresos nacionals i internacionals.

Scroll al inicio