Acadèmics

Cordón i Cardo, Carles

2006

New York

Discurs d'ingrés

Carles Cordón va néixer a Calella de la Costa, visquent a Barcelona i fent els estudis de medicina a la Universitat Autònoma. Als vint-i-cinc anys, el 1979, va anar als USA, per a treballar en investigació oncològica i ja s’hi ha quedat, fent el doctoral a la Cornell University. Actualment és director de la divisió de Patologia Mol•lecular del Memorial Sloan-Kettering Center de New York, un dels centres de més nivell en l’estudi de la patologia tumoral. Manté una relació continuada amb els científics d’aquí, viatjant sovint a Catalunya. Ha estat proposat per a ser investit Doctor Honoris Causa de la Universitat de Barcelona el proper mes d’octubre de 2006.

Les seves aportacions més conegudes estan en dos camps, un més bàsic i l’altre més clínic. En els estudis de base estan els treballs sobre oncogens i principalment el que se n’ha dit «pokemon», un gen que controla l’activitat de diversos gens supressors. Aquesta recerca està feta principalment en col•laboració amb Pier Paolo Pandolfi.

La línia més clínica està relacionada amb la patologia genitourinària, principalment els càncers de bufeta de l’orina i de pròstata.

Scroll al inicio