Acadèmics

Corcóstegui Guraya, Borja

2016

3a (CIRURGIA)

Elecció Acadèmic Numerari: 5 d’abril de 2016.

Ingrés : 28 de maig de 2017, «El desprendiment de la retina. Els seus mites i realitas». Discurs de Resposta a cárrec de l’Acadèmic Numerari Dr. Antoni Bayés de Luna.

Elecció Acadèmic corresponent :14 d’octubre de 2008.
Ingrés: 29 de setembre de 2009 «La evolució en el diagnòstic i tractament de la retinopatia diabètica i les seves conseqüències».

Nascut el 9 d’Octubre 1950 a San Sebastiim (Guipúscoa) Col•legiat a Barcelona: 1974 – Actualitat.
Oftalmòleg per l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 1977.

Pertanyent a quinze societats científiques nacionals i internacionals Resident Ciutat Sanitària Vall d ‘Hebrón.
Metge adjunt Ciutat Sanitària Vall d ‘Hebrón.
Fellowship Wills Eye Hospital Philadelphia.
Cap de Secció Ciutat Sanitària Vall d ‘Hebrón.
Tesi Doctoral «Retinopatía Isquémica Periférica» Excel-lent. CL. Cap de Servei Ciutat Sanitària Vall d’Hebrón.
Professor Titular d’Oftalmologia de la UAB.
Fundador de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona.
Titular de la Càtedra Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona / UAB Director Mèdic de l’Institut de Microcirurgia Ocular.

Revisor científic de 6 revistes USA i 1 nacional Membre del Editorial Board de 4 revistes USA
Director de 14 cursos, Symposiums i congressos (6 fora de España).

Publicacions: – 16 en revistes espanyoles.
– 5 en revistes de literatura francesa (3 per review).
– 31 en revistes d’Europa o de USA, literatura anglosaxona (per review).
– 3 llibres com primer autor.
– Cooperador en 8 capítols d’altres llibres literatura USA.

Presentacions: més de 500 per invitació. En 14 universitats USA i 20 EU. Director de 7 tesis doctorals.
Consultor de 5 companyies fabricants d’instrumental. Tres patents internacionals. Deu premis o reconeixements de societats estrangeres, quatre a Espanya. Impulsor de la fundació humanitària para ajuda a la ceguesa «Ulls del Món».
Vice-president de la Fundació «Ulls del Món» Vice-president de la Sociedad Española de Retina (SERV).
President de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV).
Vice-president de la European Society of Retina Specialist (Euretina).
President de la European Society of Retina Specialist (Euretina).
Director científic de la European School for Advanced Studies in Ophthalmology, (ESASO). Universitat de la Svizzera Italiana a Lugano, Suïssa.

Scroll al inicio