Acadèmics

Codina i Puiggrós, Agustí

1998

Elecció

Discurs d'ingrés

Nascut a Barcelona al 1934. Llicenciat en Medicina i Cirurgia al 1958. Formació en Medicina Interna amb els professors Pedro Pons, Farreras Valentí i Drs. Bacardí i Mas-riera. Essent intern del servei del prof. Pedro Pons. Formació neurológica a Barcelona amb els Drs. Barraquer Bordas, Sales Vázquez; i a París (1960-1963) a la Salpêtrière amb els profs. Garcin, Lapresle, Rondot, de Recondo, Fardeau i Godlewski. Cap de Secció de Neurologia a l’Hospital Vall d´Hebron al 1971. Cap de Servei del 1984-2004. Prof. Associat de Medicina (Neurologia) de la U.A.B. (1972-1986). Doctor en Medicina (1992). Prof. Titular de Medicina (Neurologia) (1996-2004). Publicats sol o amb col·laboració més de 280 treballs, una tercera part en revista estrangera. Director i autor d´un tractat de Neurologia (1994-1996) de 996 pàginas i 190 autors. Co-autor de dos llibres més. Escrits 50 capítols de llibres. Exposades 440 comunicacions, amb col.laboració. Director en 2 ponènies i co-ponent en 5, a Congressos Nacionals de Neurologia. Fundador principal de la primera revista exclusivament neurológica d´Espanya: ‘Revista de Neurología’ (1973). Surt mensualment. Co-fundador de la revista ‘Neuroinmunologia’ (1997). Dirigides i co-dirigides 16 tesis doctorals. Medicin Assistant Etranger per la facultat de Medicina de París (1962). Vocal del II Congrès Iberoamericà de Neurologia (Barcelona 1978). Chairman de comunicació del ‘Meeting’ de l´Associació de Neuròlogs Britànics amb la Societat Espanyola de Neurologia (Londrès 1993). Membre de la Comisió Científica del 6è Congrès de la Federació Europea de Societats Neurológiques (Sevilla 1998) i del 9è Congrèss de la Societat Internacional de Cefalees (Baracelona 1999). President de la Societat Catalana de Neurologia (1972-1976). President de la Societat Espanyola de Neurologia (1992-1993). Membre Numerari d´Honor de laSocietat Espanyola de Neurologia des d´abril de 2005. Membre Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des de novembre de 1999. Membre numerari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya des de maig de 2004.

Scroll al inicio