Acadèmics

Climent i Montoliu, Francesc (1937-2011)

1984

Investigador i científic des de fa mes de 35 anys al CNG de Grenoble, França, on investigà, dirigí i posa en marxa el primer accelerador de haz laminar continu d’electrons del mon d’un MEV (un milió d’electró-voltis), que esta patentat. A la Deutsches Elektronen Synchroton, DESY d’Hamburg (Alemanya), dirigí una investigació sobre la irradiació d’electrons sobre la matèria a molt altes energies (superiors a 1000 MEV). Director de la línia d’investigació a l’Area de Ciència dels Materials a la Universitat de Barcelona sobre microcomponents electrònics del tipus dielèctric (hi ha varies patents), etc. Professor Universitari. Doctor en Ciències Físiques. Diplomat en Física Atòmica, Microelectrònica i Microscòpia Òptica (alta resolució). Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nombrosos premis científics a Espanya, França i Alemanya. Premi Especial concedit pel Govern d’Alemanya a través de la Fundació Alexander von Humboldt-Stiftung en forma de donació econòmica personal, per l’adquisició d’un modern equip de difracció i fluorescència de raigs X, que es troba ubicat al seu Departament a la Universitat de Barcelona. Autor de nombroses publicacions i llibres, a destacar: “Los Rayos X”, “Aspectos positivos y negativos de las radiaciones” y “Las radiaciones”. A l’actualitat, a mes d’exercir la docència a la Universitat de Barcelona, investiga sobre la física de la matèria. Discurs Inaugural de Curs 2006: «La Vida» ( Vista de SESSIÓ INUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2003-2004. Lliçó inaugural (raco.cat) ).

Enllaços :

Corbella i Corbella, Jacint. «NECROLÒGIQUES: Francesc Climent i Montoliu (1937-2011). In memoriam». Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2011, Vol. 26, Núm. 4, p. 152-153. Vista de NECROLÒGIQUES: Francesc Climent i Montoliu (1937-2011). In memoriam (raco.cat) .

Articles (RACO) :

Scroll al inicio