Acadèmics

Cil i Borés, Joaquim

1838

Discurs d'ingrés

(Barcelona, 04-10-1805 – B. 14-01-1882). Feu estudis eclesiàstics molt avançats, llicenciat en medicina el 1833 i doctor el 1834. Metge militar per poc temps el 1835, fou també membre de l’Acadèmia de Bones Lletres, Catedràtic del R. Col.legi de Cirurgia, 1838, i de Cirurgia de la Facultat, (1843). Va estar en contra de l’enderrocament de les muralles de la ciutat. Fundà la revista “El Sentido Católico de las Ciencias Médicas”, de significat clarament antipositivista. Fou el primer president de l’Acadèmia quan aquest càrrec, d’acord amb els nous estatuts de 1866, va tornar a ser ocupat per un membre de la institució (1867-68).
TIC de 1853: «La mujer a los ojos del médico»(PDF).

Scroll al inicio