Acadèmics

Cid i Xutglà, Maria Cinta

2016

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 2 de febrer de 2016
Secció : Segona
Ingrés : 7 de juny de 2016, «Arteritis de cèl·lules gegants: del pacient al laboratori i del laboratori al pacient»

Dades personals: Nascuda a Tortosa (Tarragona) l’any 1956.Premi Extraordinari Batxillerat Superior. Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la UB (1979). Doctora en Medicina i Cirurgia per la UB (1989) (Premi Extraordinari). Casada amb 3 fills.

Activitat assistencial: Metge Resident de Medicina Interna MIR ( num 116) a l’Hospital de Bellvtge (1980). Metge Resident de Medicina Interna MIR (num 40) (1981 -1984) a l’Hospital Clínic i Especialista en Medicina Interna el 1985. Premi Fi de Residencia el 1985. Contractes assistencials intermitents de Metge Especialista (suplències) am Servei de Medicina Interna l’ Hospital Clínic (1986-1988). Metge Especialista (contracte indefinit) a l’Hospital Clínic (1996-1999), Metge Especialista Senior (2000—2004). Metge Consultor (2005-2009).Metge Consultor Sênior (2010- actualitat) . Participació em l’elaboració de les Guies Cliniques i Recommanacions Internacionals sobre la classificació, diagnòstic i maneig terapèutic de lês Vasculitis Sistèmiques i la polimialgia reumática publicades em revistes del primer decil.

Activitat acadèmico-docent (Facultat de Medicina de la UB): Professor Ajudant LRU en dedicació exclussiva desde (1988-1996)de Medicina (1988-1996). Profesor Associat Mèdic de Medicina (1997-actualitat) Responsable de l’assignatura de Vasculitis del Máster Oficial de Competències Mediques avançades desde 2010. Professor convidat al Máster d’Immunologia UB 1998-2000.Porfessor convidat al Máster d’Immunologie a la Facultat de Medicina de Paris. Convidada em activitats acadèmiques patrocinades per la universitat d’Oxford, UK i en um tribunal de Tesi de la Universitat de Groningen (Netherlands). Participació durant 3 calls consecutives dins de la xarxa d’universitats d’Excelencia EUROLIFE em representació del campus Casanova em um projecte em xarxa (Euroinflame) d’Initial Training of young investigators (FP7-PEOPLE-Marie Curie) (finalment no finançats). Acreditació ANECA em curs. Acreditació AQU de recerca avançada desde 2009.
Membre del comitê de Mentoring de la Carrera Investigadora a l’IDIBAPS (desde 2014)

Recerca: Responsable del Grup Associat de Recerca Vasculitis (Equip de Malalties Autoimmunes, Área 1 de l’IDIBAPS). Reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent el 2009 i Grup de Recerca Consolidat el 2014. Línia de recerca traslacional:: Estudi dels mecanismes involucrats en la perpetuacio de la inflamacio i remodelatge vascular en les vascuitis sistèmiques de cara ala identificació de biomarcadors d’activitat i posibles dianes terpèutiques. Participacio en el disseny i realització d’assaigs cínics internacionals multicèntrics on soviet he format part del Steering or Designing Comittee. Investigador principal de 14 projectes de recerca finançats pel FIS o el MINECO, Investigador principal em um projecte Marato TV3 i co-investigador en 2 adicionals. Directora de10 tesis doctorals (una adicional amb data de defensa), dues amb Premi Extraordinàri i una Internacional. Directora de 9 Tesines de Máster, 3 amb Matrícula d’Honor i uma amb Premi extraordinari. Autor o coautor de 150 treballs (mês del 50%originals) en revistes indexades, en el 50% dels quals sóc primer o ultim autor. amb um IF mig de 7.5 en originals ( Index “h” de 42 (WOS) o 45 (Scopus). i co-autor en 39 capítols de llibre que inclouen llibres de text de difusio internacional. Co-editor em 3 llibres..
Visiting Asóciate ald Nacional Institutes of Health (1990-91) i Visiting Scientist en periodes de 1-3 mesos durant 13 anys.
Nombroses ponencies convidades en els congressos nacionals i internacionals més rellevants de l’especialitat. Membre del Comité Cientñific de 6 congressos internacionals.

Avaluador habitual de l’ANEP per proyectes FIS i proyectes de diverses Comunitats autònomes. Avaluador de proyectes de recerca de les agencies nacionals de UK, de França, Holanda i Nova Zelanda. I de la International Vasculitis Foundation. Proposada com avaluador per Horizon 2020.
Primer firmant d’una patent (NIH) i 2 Research Agreements amb la industria per estudis pre-clinics.
Revisor en revistes del primer decil que inclouuen The New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine ( top 10% reviewer durant 2 anys) , Circularon, Annals of the Rheumatic Diseases, Arthritis and Rheumatology, Nature Reviews in Rheumatology entre d’altres.

Gestió:
Membre de l’Equip de Gestió de Biomedicina de la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Desde 2013.
Membre del Consell Asesor del Director de l’IDIBAPS desde 2013

Reconeixements: Premi a l’Excel·lència Professional (Recerca Biomèdica ) atorgat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (2012).
Premi Pfizer al millor article sobre envelliment i qualitat de vida publicat en l’ambit de l’Estat Espanyol( 2002)

Scroll al inicio