Acadèmics

Castillo i Cofiño, Ricard

1998

08-02-1998 (Barcelona, 09-02-1926 – m. Barcelona, 04-11-2001). Llicenciat el 1950, amplià estudis a Montpeller. El 1952 fou metge intern del Server de transfusions del Clínic. El 1959 s’integrà dins de l’Escola d’Hematologia de l’Hospital Clínic, on fou Cap del servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia. Professor Agregat el 1971 i catedràtic d’aquesta especialitat el 1980. Impulsor del desenvolupament del banc de sang de l’HCP i del registre de donants de moll d’os. Línies de treball bàsic sobre la fisiopatologia de la coagulació. Fou cap d’estudis de la Facultat de Medicina durant el deganat del doctor Obiols, on el seu tracte fluid amb els estudiants va suavitzar moltes tensions. Vicedegà de la Facultat de Medicina, 1979-1982.
DI: «Hemorràgia i trombosi: dos desequilibris oposats d’una mateixa fisiologia». Resposta. Ciril Rozman

Scroll al inicio