Acadèmics

Casanova i Seuma, Josep Manel

2007

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 20 de març de 2007
Ingrés: 9 de març de 2010 «L aprenentatge de la dermatologia»

Neix a Lleida el 26 d’abril de 1954. Es llicencià en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (Hospital de St. Pau, 1978), on es va despertar el seu interès per a la Dermatologia en el Servei del Prof. Josep M. De Moragas.

Es va especialitzar en Dermatologia (1985) a l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid i, posteriorment, va tornar a la seva ciutat natal per fer-se càrrec de l’ensenyament de pregrau de la seva especialitat a la Facultat de Medicina, i va endegar un projecte de servei de Dermatologia a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on actualment es cap de secció i metge responsable del servei, a banda de ser el president de la comissió de docència de l’Hospital.

Doctorat per la Universitat de Lleida el 2001, va ser nomenat professor titular de Dermatologia per oposició.

Ha organitzat 11 cursos de doctorat, 48 cursos de dermatologia per a metges de família, acreditats per la SCMFC, 4 cursos sobre infeccions de transmissió sexual i 2 cursos de Dermatologia Pediàtrica.

Membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Dermatologia de l’ACMCB des de 1997, ha estat secretari, vicepresident i, des de 2001 fins ara, president. Ha participat de forma molt activa en l’organització de les sessions mensuals de formació continuada de la societat.

Les seves línies de recerca han estat l’immunopatogènesi de la psoriasi i l’epidemiologia, la proliferació i l’apoptosi dels carcinomes basocel.lulars, de les que han sorgit 2 tesis doctorals.

Va elaborar un programa d’ensenyament de la Dermatologia basat en l’autoaprenentatge, la integració vertical i els casos clínics que es recolza en una web («Dermatoweb») que ha obtingut el premi «Ciutat de Lleida d’informàtica 2002» i el premi «Vicens Vives» de la Generalitat de Catalunya 2004, a la innovació docent.
És autor de 8 monografies i de 8 capítols de llibres, i ha publicat 64 articles en revistes nacionals i 16 en revistes internacionals de l’especialitat.

És membre de la «Academia Española de Dermatología y Venereología», de l’Associació Catalana d’Educació Mèdica, de la European Academy ot Dermatology and Venereology i de la American Academy ot Dermatology.

Scroll al inicio