Acadèmics

Carreras i Padrós, Manuel (1947-2019)

1977

Elecció

Discurs d'ingrés

Nacido en Barcelona el 12 de octubre de 1947. Doctor Cum Laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
Profesor en el Master de endoscopia ginecológica organizado por la cátedra de obstetricia y ginecología del Hospital clínic y provincial. Profesor en los cursos de post-grado y pre-grado de enfermeria blanquerna universitat.

Sessió In Memoriam, 5 de novembre de 2019, «Dr. Manuel Carreras i Padrós (1947-2019)», a càrrec de l’Acadèmic Numerari Dr. J. M. Laïlla io Vicens.

Enllaços : Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, obituari, https://www.comb.cat/cat/metges/obituari/obituari_fitxa.aspx?Id=dxTviKIV59ngXlIuVroedw%3D%3D .

Scroll al inicio