Acadèmics

F) TRESORERA: Carme Gomar i Sancho

2014

TRESORERA

Elecció: 4 de febrer de 2014
Ingrés: 14 de juny de de 2015; resposta de l’Acadèmic Numerari Josep Antoni Bombí i Latorre

Catedràtica d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor. Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona i Consultor Sènior. Servei d’Anestesiologia i Reanimació, Unitat d’Anestèsia Cardiotoràcica. Hospital Clinic.
TíTOLS ACADÈMICS
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, 1973. Premi Extraordinari. Titol d’Especialista en Anestesiologia i Reanimació, 1977.
Doctor en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona, 1981. Premi Extraordinari.
European Diploma of Anaesthesiology & Intensive Care de la European Academy of Anaesthesiology 1986.
I CARRERA ACADÈMICA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, FACULTAT DE MEDICINA
Professora Contractada 1979-1988; Professora Titular 1988- 2006;
Catedràtica de la Universitat de Barcelona. 2007
Cap d’Estudis 1984-1988; Responsable del programa d’ Erasmus-Socrates 1997-2001
Co-Directora Acadèmica del Laboratori d’ Habilitats Clíniques i Simulació des de 2005 Secretària del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 1999-2005
Directora del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques 2005 fins l’actualitat. -Reconeguts 7 trams de Mèrits Docents pel Ministeri d’Educació i Ciència fins el 1-01-2013
-Reconeguts 4 sexenis d’Activitat Investigadora pel Ministeri d’Educació i Ciència fins data 1-1-2009
– Recone uts 11 trienis de la Universidad de Barcelona a data de 1-1-2010
INVESTIGACiÓ I PUBLICACIONS
Directora de 9 línies d’investigació que han produït sota la seva direcció 37 Tesis Doctorals des de 1985 fins 2013 que han derivat en 23 publicacions internacionals i 24 nacionals.
Llibres
Editora de 25 llibres, 8 d’aquests re-editats Autora de 225 capitols de llibres
Traducció al castellà de 14 llibres i Revisió de la traducció de 41 llibres. Publicacions
129 articles en revistes nacionals y 68 articles en revistes internacionals 15 editorials i 57 cartes a l’editor
164 d’aquests articles són en revistes indexades amb FI Total de 199,3
La mitjana del FI de les revistes indexades de l’especialitat és de 0’6. Indice H= 16 Participació activa en Reunions i Congressos.
160 conferències en congressos nacionals i 44 conferències en congressos internacionals. 230 comunicacions a con ressos nacionals.i 98 comunicacions en con ressos internacionals.
CARRERA ASISTENCIAL
Realitzada en el Hospital Clínic de Barcelona, des de el any 1976 fins l’actualitat amb períOdes d’estància en centres estrangers.
Metge Resident 1973-1976, Metge Adjunt Interí 1976-1978, Metge Adjunt per Concurs 1979 -1990.
Cap de Secció per Concurs 1990- 1996; Cap de Servei per Oposició del Servei d’Anestesiologia Reanimació I des de l’octubre de 1996 -2006.; Consultor Sènior, des de 2004
Membre del Comitè Executiu de l’Hospital Clínic 1997 – 2002.
Tutora de Residents del Servei 1987-1995; Directora de Docència del Hospital 1997-2002 11 estàncies en hos itals estran ers
ALTRES ACTIVITATS ACADEMIQUES I PROFESSIONALS
Responsable del Centre de Catalunya de la European Fundation for Continuing Education in Anaesthesiology des de 1987
Organitzadora i examinadora del European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care de la European Society of Anaesthesiology Part I y Part 11.
Cahirperson Education and Training Committee of the European Society of Anaesthesiologists i del Fellowship Program
Member of the Joint Committee for Acreditation of European Teaching Departments of Anaesthesiology de la European Society of Anaesthesiologists (ESA) de la UEMS
Premi a la Excel•lència Professional Mèdica en Docencia del Col’legi de Metges de Barcelona 2005 Organitzadora de 4 Congressos Nacionals i un internacional
Directora de 1 Màsters Oficiales el EES i 2 Màsters propis de la UB tots amb 6 edicions Idiomes; Català: Nivell C ; Anglès: Parla i escriu ;Francès: Parla i escriu: Italià: Parla fluïda

Scroll al inicio