Acadèmics

Cardesa Garcia, Antoni

1993

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

n. Huesca, 23 de març de 1939. Metge, llicenciat per la universitat de Saragossa, 1963. Doctor el 1967 amb un treball sobre histopatologia i histoquímia del càncer de laringe. Formació inicial en el camp de l’anatomia patològica a l’Hospital de san Carlos de Madrid i becari de l’Institut Cajal. Formació especialitzada a l’estranger, inicialment a Alemanya, a l’Institut de Patologia de Munich i després dos anys a Hannover amb el professor Ulrich Mohr. Posteriorment treballà a la universitat de Nebraska, USA, de 1971 a 1975, amb estudis principalment en el camp de la patologia experimental del càncer. Professor agregat numerari d’Anatomia Patològica de les universitats de Valladolid i Madrid, 1975; catedràtic d’aquesta especialitat a Valladolid, 1977 i de Barcelona, 1980, on és també cap de servei de l’Hospital Clínic, on desenvolupa una àmplia tasca assistencial, docent i científica, amb formació d’una escola extensa que ha tingut una projecció exterior brillant. Entre els treballs de base amb més repercussió hi ha la introducció d’un primer model experimental sobre el càncer del pàncrees exocrí en el hàmster. Autor o coautor de més de dues-centes publicacions científiques en revistes amb IF reconegut. Ha ingressat a la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el 7 de març de 1993, amb el discurs «Carcinogènesi química i prevenció del càncer», amb resposta del doctor J. Corbella.

Scroll al inicio