Acadèmics

Cardenal i Fernàndez, Salvador

1885

Discurs d'ingrés

13-06-1885. (València, 01-09-1852 – Barcelona, 24-4-1927). Fou el millor cirurgià del seu temps aquí. Fou director del servei quirúrgic de l’hospital del Sagrat Cor, on creà escola. Llicenciat a B. el 1875. Doctor el 1877 amb la tesi “De la osteomielitis en sus relaciones con la pioemia y la septicemia”.Col•laborador de Letamendi, catedràtic d’anatomia, el 1877 fou preparador anatòmic de la facultat, durant set anys. Viatjà per diversos països d’Europa per a formar-se com a cirurgià. President de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques (1890). President de la RAM de B. els biennis 1901-02 i 1903-04. Autor de 8 discursos de resposta. El seu “Manual práctico de cirugía antiséptica”, 1887, es feu clàssic. Té un carrer dedicat al barri de Les Corts.

DI: «El concepto quirúrgico de la inflamación».
TIC de 1895: «Efectos de los modernos proyectiles de guerra y su tratamiento».

Scroll al inicio