Acadèmics

Cardellach i López, Francesc

2011

2a (MEDICINA)

Nascut a Terrassa (Barcelona) l’any 1951. Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la UB (1975). Doctor en Medicina i Cirurgia per la UB (1979) (excel•lent cum laude per unanimitat).
Activitat assistencial (Hospital Clínic de Barcelona): Metge Resident de Medicina Interna (1975-1979) i Especialista en MI el 1979. Metge Adjunt (1979-1988), Cap de Secció (1989-2000) i Consultor Sènior del Servei de MI (des del 2000).
Activitat acadèmico-docent (Facultat de Medicina de la UB): Professor Associat de Medicina (1979), Professor Adjunt de Patologia General (1980-1982), Professor Titular de Medicina per concurs-oposició (1983-2001) i Catedràtic de Medicina (2002).
Recerca: Fundador i Director del Laboratori de Funcionalisme Mitocondrial del Grup d’Investigació Muscular de l’IDIBAPS. Línies: funcionalisme mitocondrial en diversos processos neurodegeneratius, patologia de l’HIV i toxicitat pel CO. Investigador principal o co-investigador d’16 projectes de recerca finançats per organismes públics (FIS, Marató TV3, CIRIT, DGICYT, CICYT, FIPSE). Director o co-director de cinc tesis doctorals. Autor o coautor de més de 230 treballs (FI total: 435) i coautor en 17 capítols de llibre. Visiting Professor per la Universitat Thomas Jefferson (Filadèlfia, EEUU) (1987).
Gestió: Vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Interna (1988-1990). Vicedegà de la Facultat de Medicina de la UB (2002-2008) i Degà des del 2008.
Vocal de la Comissió de Medicina i Especialitats relacionades del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut (IES).
Membre del “Comité Asesor de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora” (2005) i President de l’esmentada comissió el 2006. President de la Comissió de Ciències de la Salut i Medicina de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) de la AQU Catalunya (des de 2009). Membre de diverses societats científiques (catalanes, espanyoles i internacionals).
Activitats editorials: Co-Secretari General de la revista Med Clín (Barc) (2000). Subdirector del Tractat de Medicina Interna Farreras-Rozman (des de 2004).
Reconeixements: Premi a l’Excel•lència Professional (Medicina Hospitalària) atorgat pel Consell de Col•legis de Metges de Catalunya (2004).
Premi Jaume Vicens Vives (Facultat de Medicina-Hospital Clínic de Barcelona) al projecte per a la millora de la docència clínica de Grau i Postgrau (2010). Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2006).
D.I. : «Cèl.lula, oxigen i mitocondri: una relació en risc per l’efecte tòxic del fum del tabac», respont l’Acadèmic numerari Molt Il.tre. Dr. Ciril Rozman i Borstnar.

Scroll al inicio